Dat is pedagogiek

Actuele kwesties en sleutelteksten uit de Westerse pedagogische traditie van de 20ste eeuw

Jan Masschelein

Regular price €60.00 (including 6% VAT) Sale

Textbook - hardback

NIEUW HANDBOEK - BESCHIKBAAR VANAF ACADEMIEJAAR 2018-2019

Onmisbaar referentiewerk voor pedagogen en iedereen met interesse in het pedagogisch denken.

. anthologie van meer dan 40 sleutelteksten uit verschillende pedagogische domeinen
. basiswerk voor wie pedagogiek studeert, voor wie pedagogisch werkzaam is of voor wie interesse heeft in het pedagogisch denken
. geschikt voor zowel academische als professionele master- en bacheloropleidingen die te maken hebben met pedagogische vraagstellingen
. inspiratiebron voor leerkrachten, opvoeders, ouders en iedereen die werkzaam is in de pedagogische of sociale hulpverleningscontext

Pedagogische praktijken en instellingen zoals de school, het gezin, de universiteit, de zorg, en het jeugd- en volwassenenwerk ondergaan grondige veranderingen. Ze stellen de pedagogiek voor de uitdaging om met deze veranderingen zowel theoretisch als praktisch om te gaan. In Dat is pedagogiek vindt de lezer hiertoe de nodige inspiratie. In het boek worden belangrijke teksten uit de Westerse pedagogische traditie van de 20ste eeuw samengebracht, in Nederlandse vertaling en voorzien van een korte introductie en situering. Het zijn stuk voor stuk sleutelteksten die tot op vandaag betekenisvol en actueel zijn. Ze stimuleren en voeden discussies binnen de pedagogiek. Tegelijk vormen de verzamelde en vertaalde tekstfragmenten ook een handig referentiewerk voor wie pedagogiek studeert, voor wie pedagogisch werkzaam is of voor wie interesse heeft in het pedagogisch denken van de 20ste eeuw.

Teksten van
Hannah Arendt, Philip Ariès, Carl Rogers, Martin Buber, Klaus Mollenhauer, Jacques Rancière, Theodor Litt, Martinus Jan Langeveld, Richard Peters, Janusz Korczak, Emile Durkheim, Michael Apple, Georg Kerschensteiner, Jerome Bruner, Michel Serres, Seymour Papert, John Dewey, Pierre Bourdieu, Basil Bernstein, Paul Willis, Alexander Neill, Erving Goffman, Ivan Illich, Celestin Freinet, Henk Michielse, Michel Foucault, Hans Achterhuis, Henry Giroux, Herman Giesecke, Jean Piaget, Burrhus Skinner, Lee Shulman, Donald Schön, Maria Montessori, Lev Vygostky, Philippe Meirieu, Paul Natorp, Jack Mezirow, Philip Idenburg, Leon van Gelder, Wim Ter Horst

Met inleidingen van
Orhan Agirdag, Carlijne Ceulemans, Jan Elen, Pol Ghesquière , Mariette Hellemans, Geert Kelchtermans, Jan Masschelein, Wouter Pols, Stefan Ramaekers, Maarten Simons, Marcel Spierts, Pieter Verstraete , Wim Wardekker , Danny Wildemeersch

Format: Textbook - hardback

Size: 240 × 160 mm

500 pages

ISBN: 9789462701496

Publication: January 15, 2019

Languages: Dutch; Flemish

Jan Masschelein is gewoon hoogleraar wijsgerige pedagogiek, verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven.