Ongelijkheid

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Edited by Bart Pattyn and Pieter d'Hoine

Regular price €39.00 (including 6% VAT) Sale

Textbook - hardback

Interfacultaire lessenreeks over mens, maatschappij en wetenschap

Ongelijkheid manifesteert zich in tal van vormen. Sommige multinationals zijn zo groot geworden dat ze succesvolle start-ups opkopen en hun winst laten afvloeien naar een kleine groep aandeelhouders die steeds meer middelen accumuleren. In onze eigen samenleving zou de kloof toenemen tussen een kleine schare superrijken en een veel grotere groep die zienderogen verarmt. De realiteit blijkt complexer en het wetenschappelijk onderzoek over ongelijkheid leidt tot soms verrassende inzichten. Ook de nadelige effecten van milieuproblemen en klimaatverandering zijn ongelijk verdeeld en nergens is ongelijkheid schrijnender aanwezig dan in de gezondheidszorg. Op mondiaal vlak spelen de koloniale en neokoloniale machtsverhoudingen onrechtvaardigheid in de hand. Ongelijkheid manifesteert zich ook in sferen waarover weinig wordt gecommuniceerd, zoals in die van de strafuitvoering. Verder wordt in deze lessenreeks aandacht besteed aan brandende thema’s als de energiereconversie, kunst en psychische kwetsbaarheid, weefseldonatie voor kankeronderzoek, ethische vragen omtrent artificiële intelligentie, mediagebruik en het psychisch welzijn van jongeren, geweld in de pleegzorg, en overdiagnosticering.

Met bijdragen van Jan Eeckhout, Wim Van Lancker, Martha Nussbaum, Maarten Loopmans, Anja Declercq, Inge Van Hulle, Idesbald Goddeeris, Pieter De Witte & Geertjan Zuijdwegt, Johan Driesen, Erik Thys, Christine Desmedt, Lode Lauwaert, Kathleen Beullens, Hans Grietens, Koen Peers.

Format: Textbook - hardback

Size: 240 × 160 mm

300 pages

ISBN: 9789462703681

Publication: March 20, 2023

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 29

Languages: Dutch; Flemish

Bart Pattyn is hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven.
Pieter d’Hoine is als hoogleraar verbonden aan het De Wulf-Mansion Centrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij doceert antieke wijsbegeerte en filosofische grondslagen van de geesteswetenschappen. Pieter d’Hoine is Assistant Professor of ancient philosophy and intellectual history at the Institute of Philosophy, KU Leuven.