Van blokdruk tot blog

Omgaan met informatie en tekstgenres in de geesteswetenschappen

Koenraad Brosens, Lieve De Wachter, and Margot D'Hertefelt

Regular price €29.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

NIEUW HANDBOEK - BESCHIKBAAR VANAF ACADEMIEJAAR 2018-2019

. Nederlandstalig handboek voor alle (bachelor)studenten in de humane wetenschappen
. kritische kijk op de geschiedenis van het papieren én digitale informatielandschap
. handig kompas voor iedereen die informatie zoekt en wil verwerken
. wegwijs in de belangrijkste tekstgenres

“Civilization may die of suffocation, choked in its own plethora of print”, zo waarschuwde een Amerikaans bibliothecaris in 1944. Hij was niet de eerste. Dit boek handelt over de eeuwenoude worsteling van informatiezoekers om een immer dreigend teveel aan informatie beheersbaar en ontsluitbaar te maken. Het is een geschiedenis waarin vernieuwing doorgaans aanwreef tegen conservatisme en doemdenkerij. Zo hekelden wetenschapsbeoefenaars al in de zeventiende eeuw encyclopedieën omdat die mensen schijnslim zouden maken. Daarnaast toonden beoefenaars van de geesteswetenschappen zich vaak technofoob en bleven ze lang het papieren boven het digitale informatielandschap verkiezen. De laatste jaren is die situatie echter geëvolueerd. Dit boek wil dan ook een kompas zijn voor beide landschappen. Bovendien wil het hulp bieden om een weg te vinden in de veelheid van academische, populairwetenschappelijke, journalistieke en digitale documenttypes en tekstgenres.

Van blokdruk tot blog is het eerste Nederlandstalige werk dat een kritische blik werpt op de geschiedenis van het papieren en digitale informatielandschap, én tegelijkertijd de belangrijkste tekstgenres in kaart brengt.

Deel I: Een geschiedenis van het informatielandschap
Koenraad Brosens

Inleiding
Opbouw van deel I
Enkele begrippen
Kadertekst: Orde!

1 Het predigitale informatielandschap
1.1 Vóór de boekdrukkunst
Kadertekst: Slachtoffers
1.2 Vijftiende en zestiende eeuw
Kadertekst: Predigitale bibliografieën
1.3 Zeventiende en achttiende eeuw
Kadertekst: Naslagwerken I
1.4 Negentiende eeuw–1945
Kadertekst: Naslagwerken II
1.5 Informatie zoeken in het predigitale informatielandschap

2 Het digitale informatielandschap
2.1 Periode 1945–1960
Kadertekst: Naslagwerken III
2.2 Periode 1960–1980
Kadertekst: Bibliografische en full text databanken
2.3 Periode 1980–2000
Kadertekst: JSTOR
2.4 Sinds 2000 142
Kadertekst: Gallica
2.5 Informatie zoeken in het digitale informatielandschap

Noten deel I

Bibliografie deel I

Index deel I

Deel II: Documenttypes en tekstgenres
Lieve De Wachter & Margot D’Hertefelt

Inleiding
Primaire, secundaire en tertiaire bronnen
Kritische noten over perspectieven

1 Academische documenten
1.1 De (onderzoeks)paper
1.2 Het academische artikel
1.3 Het abstract
1.4 Het academische essay
1.5 De academische recensie
1.6 Het recensieartikel
1.7 Het verslag
1.8 De monografie
1.9 De encyclopedie
1.10 Het woordenboek
1.11 Publicatiekanalen voor academische tekstgenres
Het academische tijdschrift7
De verzamelbundel
De congresbundel
1.12 Algemene reflectie

2 Populairwetenschappelijke en journalistieke documenten
2.1 Het populairwetenschappelijke artikel
2.2 Het persbericht
2.3 Het nieuwsbericht en het nieuwsartikel
2.4 Het journalistieke essay
2.5 De journalistieke recensie
2.6 De column
2.7 Het opiniestuk
2.8 De reportage
2.9 Algemene reflectie

3 Digitale documenten
3.1 De website
De portaalsite
De MOOC
De wiki
De blog
De vlog
Sociale netwerksites
3.2 De screencast
3.3 De kennisclip
3.4 De podcast
3.5 Algemene reflectie

Noten deel II

Bibliografie deel II

Index deel II

Appendix

Format: Textbook - paperback

Size: 230 × 170 × 20 mm

320 pages

B&W illustrations

ISBN: 9789462701519

Publication: September 07, 2018

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 123876

Koenraad Brosens is als onderzoeksprofessor verbonden aan de Onderzoeksgroep Kunstwetenschappen van de Faculteit Letteren van de KU Leuven.
Lieve De Wachter is als hoogleraar Taalbeheersing en Academisch Nederlands verbonden aan het Instituut voor Levende Talen en de Faculteit Letteren van de KU Leuven.
Margot D’Hertefelt is als wetenschappelijk medewerker Academische Taalvaardigheid verbonden aan het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven.