'Ik denk nog het best met een pen in de hand'

Het dagboek 1939-1944 van August Vermeylen

Edited by Ruben Mantels, Hans Vandevoorde, and Janna Aerts

Regular price €39.50 (including 6% VAT) Sale

Text edition - hardback

Nieuw ontdekte oorlogsdagboeken van August Vermeylen
‘Ik word vandaag 67 en vind daarin een aanleiding om weer een dagboek te houden’, noteert August Vermeylen op 12 september 1939. Dat deze Vlaamse schrijver, kunsthistoricus en politicus niet alleen essays en romans heeft geschreven, maar ook een verwoed dagboekschrijver is geweest, weten weinigen.

Dit is de allereerste uitgave van de drie schriftjes die de periode van de Tweede Wereldoorlog bestrijken. Ze werpen een licht op Vermeylens schrijverschap, zijn professionele netwerk, zijn omgang met vrienden en vriendinnen en het dagelijkse leven tijdens de bezetting. Bovendien geven ze een inkijk in de gedachtewereld van een artistieke geest en leidende intellectueel. Ze zijn helder en snedig geformuleerd, uitdagend en soms ontroerend. Deze egodocumenten zijn van groot belang voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de politiek-culturele geschiedenis van België.


Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).
Inleiding 
Dagboek 1939-1944 
Editieverantwoording 
Lijst met editeursingrepen 
Personenregister 
Literatuurlijst 
Dankwoord 

Format: Text edition - hardback

Size: 240 × 160 × 22 mm

298 pages

b/w

ISBN: 9789072474995

Publication: October 23, 2019

Series: KANTL - Literaire tekstedities en bibliografieën

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 131400

Hans Vandevoorde (1960) doceert Nederlandse literatuur aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij werkt aan een biografie van August Vermeylen en publiceert over literatuur en cultuur van de negentiende eeuw tot vandaag.
Janna Aerts promoveert aan de Vrije Universiteit Brussel op een proefschrift over dagboekschrijvers tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ruben Mantels (1979) is historicus. Hij werkt bij Universiteit Gent (Boekentoren) en bij cultureel archief Liberas, en publiceert over cultuurgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw.
Dagboek van culturele reus August Vermeylen
Het met veel zorg uitgegeven en stijlvolle boek bevat een bibliografie, voetnoten en een met zin voor detail samengesteld personenregister.
Pieter Jan Verstraete, Doorbraak.be, 25 december 2019


 
Het boek is prachtig en met de grootste zorg en wetenschappelijke acribie uitgegeven. Voetnoten, bibliografie, editieverantwoording, personenregister, literatuurlijst, illustraties: alles is van de
hoogste kwaliteit. lnleiding en commentaar zijn voorbeeldig, informatief en ter zake. Een werkelijk grandioze uitgave!
Gerard van der Leeuw, De Rode Leeuw, nr. 241, december 2019