Alles verandert altijd - Herziene editie

Edited by Lieven D'hulst and Chris Van de Poel

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

VIEW Textbook - paperback

Onmisbaar handboek voor de literair vertaler – Herziene editie.

  • behandelt de belangrijkste aspecten van literair vertalen in en uit het Nederlands
  • geschreven door vertaalexperts
  • essentieel voor literair vertalers in opleiding
  • praktische leidraad voor professionals
  • geschikt voor zelfstudie

Alles verandert altijd is een onmisbaar instrument voor de literair vertaler in opleiding en de beginnende en gevorderde professional bij het vertalen in en uit het Nederlands. Het behandelt helder en bevattelijk de belangrijkste aspecten van het literair vertalen: de zakelijke en financiële aspecten, de basiskennis en vaardigheden die deze activiteit veronderstelt, de algemene kernbegrippen en uitdagingen, het vertalen van de traditionele literaire genres, maar ook van kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie en filosofie, en de ‘nazorg’ in de vorm van revisie, marketing en promotie. Deze herziene editie werd uitgebreid met bijdragen over vertalen en stijl en over digitale technologie voor literair vertalers.

Het boek is een initiatief van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV), en bevat bijdragen van 26 vertaalexperts (wetenschappers, opleiders en vertalers), onder eindredactie van Lieven D’hulst en Chris Van de Poel. Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen.

Met bijdragen van Erik Bindervoet, Henri Bloemen, Paul Claes, Harm Damsma, Christophe Declercq, Goedele De Sterck, Nicolette Hoekmeijer, Jeanne Holierhoek, Cees Koster, Onno Kosters, Stella Linn, Niek Miedema, Janny Middelbeek-Oortgiesen, Philippe Noble, Jelle Noorman, Franco Paris, Désirée Schyns, Carlo Van Baelen, Laura van Campenhout, Jeroen Vandaele, Chris Van de Poel, Barber van de Pol, Gys-Walt van Egdom, Luk Van Haute, Fedde van Santen, Ine Willems.

i.s.m. Expertisecentrum Literair Vertalen
E-boek verkrijgbaar in Open Access.

Format: Edited volume - free ebook - PDF

308 pages

ISBN: 9789461665324

Publication: January 15, 2024

Languages: Dutch; Flemish

Chris Van de Poel is voormalig coördinator van de opleiding literair vertalen aan de Letterenfaculteit van de KU Leuven, campus Antwerpen en sinds 2015 lid van het wetenschappelijk comité van het ELV.
Lieven D’hulst is emeritus gewoon hoogleraar Franstalige letterkunde en vertaalwetenschap aan de Letterenfaculteit van de KU Leuven.