Opinie, feit en oordeel

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Edited by Bart Pattyn and Pieter d'Hoine and contributions by Khalid Benhaddou, Gerard Govers, Bart Kerremans, Paul Enzlin, Patrick Meurs, David D'Hooghe, Pieter Adriaens, Louise Fresco, Koen Binnemans, Peter Tom Jones, Kurt Feyaerts, Magaly Rodríguez García, Thérèse Steenberghen, Jos Van Orshoven, Danny Vandenbroucke, Dorien van de Mieroop, Kim Schoofs, and Giovanni Samaey

Regular price €26.00 (including 6% VAT) Sale

Textbook - ebook - PDF

VIEW Textbook - hardback

Interfacultaire lessenreeks over mens, maatschappij en wetenschap

Onze huidige maatschappij bevindt zich middenin het post-truth tijdperk, waarin de publieke sfeer meer wordt beïnvloed door emoties en opinies dan door feiten. Waren mensen dan vroeger meer bekommerd om waarheid dan vandaag? Wat vooral telt, is hoe ernstig we feiten willen nemen en hoe zorgvuldig we ermee trachten om te gaan.

De publieke opdracht van academici bestaat erin om het maatschappelijke debat te voeden met feiten en argumenten. Om vooroordelen in vraag te stellen en hardnekkige overtuigingen waar nodig te bekampen. Of het nu gaat om de plaats van de islam in onze samenleving, over de mondiale demografie, of over Donald Trump: vaak nemen vooroordelen de overhand en verhullen zij een gebrek aan kennis. In discussies over seksualiteit en identiteit laten we ons leiden door vage begrippen en onvermoede processen. En ons geloof in economische en technologische ontwikkeling is niet altijd gestoeld op een goed begrip van de risico’s en randvoorwaarden.

Deze nieuwe editie van Lessen voor de eenentwintigste eeuw wil wetenschappelijke duiding geven bij deze en hieraan gerelateerde thema’s.
INLEIDING
 
ISLAM IN EUROPA
Bedreiging of verrijking?
Khalid Benhaddou
 
Hoe het begon
De bloeiperiode
De crisis
Drie vormen van salafisme
Radicaliserende jongeren
Het belang van contextualisering
De omkadering van de islam in België
De relevantie van onderwijs
Waarom mensen het moeilijk hebben de islam een plaats te geven
De revival van religie als identiteitsfactor
Wat voor islam in de toekomst?
Diepgaande veranderingen
Zoeken naar een gemeenschappelijk draagvlak
Besluit
Noten
 
OVERBEVOLKING
Probleem of kans?
Gerard Govers

Inleiding
Hoe is de wereldbevolking gegroeid?
De motor van de bevolkingsexplosie
Waarom veroorzaakt de Industriële Revolutie een demografische transitie?
De demografische transitie in Noord en Zuid
En de toekomst?
Niet alleen een probleem, ook een kans?
Als je meer wil weten

ALS EEN TRUMP IN EEN PORSELEINWINKEL
Een analyse van een ongewone president
Bart Kerremans

De weg naar Trumps nominatie
De weg naar Trumps verkiezing
Een jaar president Trump
Besluit
Noten

KAN DE SEKSUELE PEDAGOGIEK DE WERELD REDDEN?
Paul Enzlin
 
Inleiding
De historische context van de seksuele pedagogiek
Een korte vooruitblik
Literatuur
inhoud

RADICALISERING IN EEN WERELD VAN DIVERSITEIT
Psychologische perspectieven op een maatschappelijke uitdaging
Patrick Meurs

Radicalisering als bedreiging en als symptoom
De aantrekking tot extremere vroomheid en het risico op gewelddadige strijd
De rol van gemanipuleerde geschiedschrijving in radicale groeperingen: ‘chosen trauma theories’
De aantrekking tot het extreme in de adolescentie en de overgang naar de jongvolwassenheid
Aanzet tot preventie van gewelddadige radicalisering en angstige religiebeleving
Besluit
Literatuur

MOET OF MAG DE OVERHEID ZICH ORGANISEREN ALS ONDERNEMING?
David D’Hooghe
 
Inleiding
Wanneer is er sprake van een overheid?
Implicaties van de kwalificatie als overheid
Wanneer is er sprake van een onderneming?
Implicaties van de kwalificatie als onderneming
De unieke context voor een overheid die economische activiteit verricht
Mag de overheid zich organiseren als onderneming?
Besluit

KEVERS IN DE KAST
Over homoseksualiteit bij dieren
Pieter R. Adriaens
 
Immoraliteit en schuldige medeplichtigheid: twee gevalstudies
Wat denken die leeuwen wel?
Dieren vermenselijken
Pak de penis!
Besluit
Literatuur

DE EIWITTRANSITIE
De toekomst van ons voedsel
Louise O. Fresco

Het evolutionaire perspectief
De ontwikkeling van de landbouw en de domesticatie van dier- en vispopulaties
Het effect van de verstedelijking
De terughoudendheid ten aanzien van het eten van vlees
Kunnen we zonder?
Ongelijke consumptie van dierlijke eiwitten
Vis
Melk
Plantaardige eiwitten
Circulaire landbouw
Empathie en wetenschap
Internationale afspraken
Een doordacht landbouwbeleid
Besluit

KRITIEKE METALEN VOOR DE TRANSITIE NAAR EEN KOOLSTOFARME ECONOMIE
Koen Binnemans en Peter Tom Jones

Inleiding
Kritieke metalen
Zeldzame aarden
Kritieke metalen in energietoepassingen
Geraken de grondstofvoorraden binnenkort uitgeput?
Industriële procesresidu’s als bron van kritieke metalen?
Sociale dimensie van mijnbouw en NIMBY
Besluit
Literatuur
 
MET HANDEN EN VOETEN
Communiceren met taal en lichaam
Kurt Feyaerts

Inleiding
Taal en gebaren
Functionele categorisatie van co-speech-gebaren
Besluit
Appendix
Literatuur

OVER HOEREN(LOPERS), POOIERS EN ANDERE DEMONEN
Internationale organisaties en de strijd tegen prostitutie
Magaly Rodríguez García

Inleiding
De Volkenbond en zijn voorgangers
Op zoek naar bewijzen van mensenhandel
Een wereld vol ‘abnormalen’
Conclusie
Literatuur

GEO-INFORMATIE
Spiegel van de unie in Europa?
Thérèse Steenberghen, Jos Van Orshoven en Danny Vandenbroucke

Inleiding
Het eerste decennium (1945-1959)
Het tweede decennium (1960-1969)
Het derde decennium (1970-1979)
Het vierde decennium (1980-1989)
Het vijfde decennium (1990-1999)
Het zesde decennium (2000-2009)
Het zevende decennium (2010- vandaag)
Besluit
Literatuur
 
‘IK PRAAT, DUS IK BEN’
De talige constructie van identiteit
Dorien Van De Mieroop en Kim Schoofs

Inleiding: wat is identiteit?
Indexicaliteit
Categoriseringen
Besluit
Appendix
Literatuur
 
WETENSCHAP EN INNOVATIE IN VIRTUELE LABO’S
De kracht van computersimulatie
Giovanni Samaey

Inleiding
Waarom virtuele experimenten?
Hoe bouwen we een goed wiskundig model?
Computersimulatie biedt bijkomende mogelijkheden en uitdagingen
De rol van de wiskundig ingenieur
Uitdagingen voor de wiskundig ingenieurs van vandaag
Besluit
Literatuur

LIJST VAN DE AUTEURS

Format: Textbook - ebook - PDF

344 pages

ISBN: 9789461663382

Publication: March 26, 2018

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 24

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 121134

Bart Pattyn is hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven.
Magaly Rodríguez García is hoofddocente subalterne geschiedenis aan de KU Leuven.
Pieter d’Hoine is hoogleraar antieke wijsbegeerte verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven. Pieter d’Hoine is Assistant Professor of ancient philosophy and intellectual history at the Institute of Philosophy, KU Leuven.