Interculturaliteit en de geesteswetenschappen

Over grenzen, beelden en taal

Edited by Idesbald Goddeeris, Nadia Lie, and Stefania Marzo

Regular price €25.00 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

NIEUW HANDBOEK - BESCHIKBAAR VANAF ACADEMIEJAAR 2020-2021

. Nederlandstalig handboek voor studenten in de geesteswetenschappen
. biedt een academisch referentiekader bij actuele debatten rond interculturaliteit
. is geschreven in een toegankelijke stijl
. voor iedereen die interculturaliteit in onze maatschappij beter wil begrijpen

Interculturaliteit is al jaren een zeer actueel thema. Migratie, identiteit, multiculturalisme, globalisering, de islam, de omgang met het koloniale verleden en meertaligheid: het zijn onderwerpen die niet meer uit onze media weg te branden zijn. Dit boek biedt een academisch referentiekader bij de hedendaagse politiek-maatschappelijke debatten over deze interculturele uitdagingen. In de theoretische inleiding worden verschillende recente paradigma’s voor de studie van interculturaliteit voorgesteld en gecontextualiseerd. Vervolgens schetsen specialisten uit diverse disciplines van de geesteswetenschappen de contouren van het debat zoals het zich in hun domein aftekent, analyseren ze de context ervan en reiken ze wetenschappelijk onderbouwde antwoorden aan op prangende actuele vragen.

Door de toegankelijk geschreven stijl is dit boek een aanrader voor iedereen die interculturaliteit in onze maatschappij beter wil begrijpen.

Bijdragende auteurs verbonden aan de faculteit Letteren van de KU Leuven: Carine Defoort (Sinologie), Idesbald Goddeeris (Moderne Geschiedenis), Nadia Lie (Latijns-Amerikaanse film en literatuur), Stefania Marzo (Italiaanse taalkunde en sociolinguïstiek), Amr Ryad (Arabistiek) en Freek Van de Velde (Nederlandse taalkunde)


Format: Textbook - paperback

Size: 230 × 170 mm

300 pages

ISBN: 9789462702196

Publication: September 01, 2020

Languages: Dutch; Flemish

Idesbald Goddeeris is professor of colonial history at the research unit MoSa (Modernity and Society, 1800-2000), KU Leuven. Idesbald Goddeeris is verbonden aan de Onderzoekseenheid Geschiedenis van de faculteit Letteren aan de KU Leuven.
Nadia Lie is verbonden aan de Onderzoekseenheid Literatuurwetenschap en Culturele Studies van de faculteit Letteren aan de KU Leuven.
Stefania Marzo is verbonden aan de Onderzoekseenheid Taalkunde van de faculteit Letteren van de KU Leuven.