Roepend om gehoor te vinden

Een semiotische studie over de poëtica van Willem Barnard/Guillaume van der Graft

P. Gillaerts

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Woord vooraf

Lijst der afkortingen

Inleiding

Opzet en indeling

Presentatie

1. Ook dichten is een vak: de impliciet versinterne poëtica

2. Dichten als thema: de expliciet versinterne poëtica

3. Dichten in proza: de expliciet versexterne poëtica

4. De bediening van het Woord

Roepend om gehoord te vinden: bij wijze van afronding

Bibliografie van de geraadpleegde literatuur

Bijlage "Saecularisatie en geschiedenis"

Bibliografie van Willem Barnard

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061862376

Publication: January 01, 1987

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series D: Litteraria 2

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46164

Download: https://books.google.be/books?id=iXC-y8O2Kl8C&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false