Inleiding tot de Europese Rechtsgeschiedenis

Randall Lesaffer

Regular price €49.90 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

Tweede editie - herdruk 2013

De herontdekking van het Romeinse recht aan het einde van de 11de eeuw markeert het begin van de Europese rechtstraditie. Tijdens de late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd groeide de rechtsgeleerdheid uit tot een autonome en goed ontwikkelde wetenschap die doordrong tot in de verste uithoeken van Europa. Hoewel de verschillende Europese landen vervolgens ieder hun eigen rechtsstelsels ontwikkelden, blijven zij op Engeland na alle schatplichtig aan de Romeinse traditie.

In dit boek schetst Randall Lesaffer de historische ontwikkeling van deze Europees-continentale rechtstraditie. Omdat het Romeins recht in deze geschiedenis een hoofdrol speelt, vangt het verhaal niet aan in de 11de eeuw maar in het oude Rome. De ontwikkeling van het recht wordt in een bredere context bestudeerd. Zo is er ruime aandacht voor politieke en staatkundige gebeurtenissen en wordt ook de relatie met cultuurhistorische stromingen zoals het humanisme, de Verlichting en de Romantiek belicht.

Inleiding

Deel I - Het Romeins recht

Suum cuique tribuere (ca. 1000 v. Chr. - 565 n. Chr.)

A. Politiek en staat
B. Cultuur en recht

  Deel II - De Europese rechtstraditie

  Correctio (ca. 500 - 1000)

  A. Politiek en staat
  B. Cultuur en recht

   Auctoritas (ca. 1000 - 1453)

   A. Politiek en staat
   B. Cultuur en recht

    Emulatio (ca. 1453 - 1648)

    A. Politiek en staat
    B. Cultuur en recht

     Ratio (ca. 1648 - 1914)

     A. Politiek en staat
     B. Cultuur en recht

      Epiloog: Het tijdperk van de mondialisering

      Voluntas (1914 - 2004)

      Index van persoonsnamen

      Format: Textbook - paperback

      Size: 240 × 160 × 25 mm

      482 pages

      ISBN: 9789058679802

      Publication: October 14, 2013

      Languages: Dutch; Flemish

      Stock item number: 137240

      Randall Lesaffer studeerde rechten en geschiedenis te Gent en te Leuven. In 1998 promoveerde hij tot doctor in de rechten aan de K.U. Leuven. Sinds 1999 is hij gewoon hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. Hij doceert tevens Cultuurgeschiedenis aan de K.U. Leuven.


      Dit is een met visie en eruditie geschreven boek, dat interessante en leerzame verbanden legt.
      Tammo Wallinga, Rechtskundig Weekblad 2009-10, nr 38, 22 mei 2010