Strafrecht als roeping

Liber amicorum Lieven Dupont

Edited by Frank Verbruggen, Raf Verstraeten, and D. Van Daele and Bart Spriet

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDFIn de laatste jaren van zijn academische loopbaan aan de K.U.Leuven verwierf professor Lieven Dupont tegen zijn natuur in nog nationale mediabekendheid. Die vluchtige roem dankt hij aan zijn geesteskind, de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. Deze wet blijft ongetwijfeld de kroon op zijn uitgebreid maar vaak onopvallend beleidsondersteunend werk. In de wereld van het strafrecht en de criminologie is Lieven Dupont echter al decennialang een van Vlaanderens prominentste figuren. Bijna dertig jaar doceerde hij strafrecht aan opeenvolgende generaties Vlaamse juristen, voor wie hij dé referentie is, zowel in het materieel strafrecht als in het penitentiair recht. Hij hanteerde zijn onbetwist juridisch-technisch gezag echter niet als schild tegen kritiek op het bestaande systeem, maar integendeel als springplank voor een door criminologische inzichten verrijkte aanzet tot verfijning ervan of tot - soms radicale - verbeteringsvoorstellen. Dit jaar neemt Lieven Dupont afscheid van zijn Alma Mater. Naar aanleiding daarvan krijgt hij een Liber amicorum aangeboden. Het resultaat is een boek dat onmiskenbaar thuishoort op de boekenplank van al wie van dichtbij of van ver betrokken is bij het strafrechts- en bestraffingswezen in België.
VANISTENDAEL Frans - Profiel Lieven Dupont

DEEL I: Over misdrijven....

VAN DYCK Silvia
- Valsheid in geschriften: misdrijf tegen het openbaar vertrouwen?

HUTSEBAUT Frank
- "Kan ik je nog vertrouwen?" Enkele beschouwingen over het beroepsgeheim in de relatie politie, justitie en hulpverlening

DEWANDELEER Dirk & VERSTRAETEN Raf
- Uitwassen van witwassen

BOES Marc
- En toen waren ze nog met negen, bedenkingen bij de opheffing van Titel X van Boek II SW.

ARNOU Luc
- De teleologische wetsinterpretatie als baken voor de rechtstoepassing in het strafrecht: over Hell's Angels en privé-milities

VAN BAVEL Hans
- De rechtspersoon in ons schuldstrafrecht: over het moreel bestanddeel van het misdrijf in hoofde van de rechtspersoon

FAURE Michael & VANHEULE Jan
- Afscheid van zorgplicht-bepalingen in het milieustrafrecht?

VANACHTER Othmar
- Arbeidsrecht en strafrecht

VERSTEGEN Raf
- Onderwijsstrafrecht

VERHAEGEN Jacques
- Les règles non dérogeables et leur place en droit pénal de la justification

DIERICKX Ann
- Is veroorloven 'toestemmen'? Over de geldigheidsvoorwaarden van de 'toestemming"

DE HULLU Jaap
- De invloed van eigen schuld op de beoordeling van strafuitsluitingsgronden

VERBRUGGEN Frank
- Strafwaardigheid: nooduitgang of deur naar dogmatische verfijning?

DEEL II:...en straffen

TRAEST Philip - De innerlijke overtuiging van de rechter en de motiveringsverplichting

HUYBRECHTS Luc
- Straffen

SPRIET Bart
- Tabula Dupontis: De Tabel Dupont tot combinatie van straftoemetingsnormen

BEYENS Kristel
- Reflecties omtrent het hedendaagse rechtspreken DAEMS Tom - Slachtoffers in H/holsters

VAN DAELE Dirk
- Strafrechtelijke rechtshandhaving in beweging: over decriminalisering, bestuurlijke boete en strafbeschikking

LEMMENS Paul
- Death penalty, life sentence and long-term sentences: inhuman punishments?

BOSLY Henri-D.
- La durée de la peine accessoire de l'interdiction des droits

ARNOU Patrick
- De vervangende straf

CASSELMAN Joris
- Geïnterneerden in overbevolkte gevangenissen

DE RUYVER Brice & VANDER BEKEN Tom
- Te gek om op te sluiten

VANDEKERCKHOVE Lieven
- De transgressiviteit van de straf

MAES Eric
- Beknopte schets van de historische evolutie van de wettelijke onderbouw van het penitentiar regime (1830-2005)

HUYSE Luc
- Wetten

VAN PARYS Tony
- Tussen droom en daad

KELK Constantijn
- Lieven Dupont: pleitbezorger van beginselen van behoorlijk penitentiar recht

SMAERS Greet
- De Basiswet in het licht van de internationale mensenrechten

VAN LAETHEM Wauter
- Lieven Dupont: herziener of hervormer? Of over hoe de jonge Dupont zou aankijken tegen de minder jonge Dupont

VANACKER John
- Een goed uitgebouwde penitentiaire organisatie, de onmisbare voorwaarde voor een goede implementatie van de Basiswet

PIETERS Freddy
- Teveel zielen drukt de pret - Revisited

DETIENNE Jean
- Le droit disciplinaire pénitentiaire: un droit en évolution

TUBEX Hilde
- Zorgen voor gedetineerden

TULKENS Hans
- Toekomst-denken is de hefboom van de maatschappelijke vooruitgang

VAN DEN BERGE Yves
- Vrijheidsstraffen: de effectieve duur van de detentie

GOETHALS Johan
- De voorwaardelijke invrijheidsstelling. De burger aan het woord

KELLENS Georges & SERON Vincent
- La fin de l'interdiction légale DEEL III: Een man van beginselen

GROENHUIJSEN Marc
- Thomas Hobbes en John Locke als onbewuste wegbereiders van het legaliteitsbeginsel in strafzaken

DE NAUW Alain
- Nieuwe wendingen inzake het Lex Certa beginsel

JACOBS Ann
- Le principe de légalité en matière pénale au regard de la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage

KILENDA KAKENGI BASILA Jean-Pierre
- Le droit à la légalité criminelle à l'épreuve de la norme incriminante du terrorisme

MICHEL Guy
- Montesquieu en de drugswet van 3 mei 2003

PONSAERS Paul
- Het militair-bureaucratisch politiemodel: demilitarisering als gangmaker van politiehervorming
CORSTENS Geert - Beginselen en bijzondere opsporingsbevoegdheden in België en Nederland

DEEL IV: De bewogen beweger

BERISTAIN Antonio - Derecho penal reparador y transdisciplinar

BERRENDORF Marie-Françoise
- L'essayer, c'est l'adopter

BIJL Willy
- Een praktijklector (1985-1995) in de lering

BOUVERNE-DE BIE Maria en ROOSE Rudi
- Van ‘jeugdbescherming met mate' naar ‘forensisch welzijnswerk'

BROEKMAN Jan M.
- Atlantis Gekliefd

CARMEN Ivo
- Het ‘mission statement' van het parket Leuven

CLAES Erik
- Herstelrecht, bestraffing en recht op ‘privacy'

COUSY Herman
- Hoogleraar in de rechten: beroep of roeping?

DE BATSELIER Steven
- Lieven Dupont, een getuigenis

DEMEYERE Luc
- De zoektocht naar het bevrijdende woord

DE PEUTER José
- Lector naast Lieven

DERVEAUX Willy
- Enkele kanttekeningen van een penitentiair beambte bij het werk van hoogleraar strafrecht professor dr. Lieven Dupont

ELIAERTS Christian
- Jeugdbescherming met mate: 25 jaar worstelen met beginselen van behoorlijke rechtsbedeling

FIJNAUT Cyrille
- Cesare Lombroso: de revolutionaire grondlegger van de tegenwoordige criminologie

FOQUE René
- Kwetsbaarheid aan het woord brengen. Tegen strafrechtelijk instrumentalisme

GEENS Koen
- Herinneringen uit de doos van Lieven

HUTSEBAUT Frank
Lieven Dupont: een paard van Troje?

JANSSENS Frederik
- Kunst in de gevangenis werkt

KLOECK Kristine
- Lang zal je leven!

MEYVIS Wilfried
- Welzijnswerk uit de schaduw van het strafrecht. Ontwikkelingen in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden vanuit de Vlaamse Gemeenschap

NEYS Achiel
- Betrokkenheid en distantie in onze omgang met gedetineerden. Naar aanleiding van T. Dalrymple, leven aan de onderkant

PETERS Tony
- Nostalgische reflecties over een compagnon de route

RASMUS Nuller
- De eerste steen

RESEAU POUR UNE REFORME GLOBALE DU REGIME CARCERAL BELGE
- Levons les masques

SNACKEN Sonja
- Lieven Dupont, een getuigenis

VAN BELLE Gisleen
- La loi de base

VANDER AUWERA Chris
- Een parcours van vrienden met resultaten voor de samenleving

VAN GARSSE Leo
- Le problème du pont. Mijmeren over recht en herstel op de brug tussen verhalen

VERHAEGHE Michaël
- Hoogtepunten

WALGRAVE Lode
- Naar beginselen van een behoorlijke herstelrechtsbedeling?

Tabula gratulatoria

Format: Edited volume - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 × 70 mm

1267 pages

ISBN: 9789058674876

Publication: September 29, 2005

Series: Society, Crime and Criminal Justice

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46213

Download: https://books.google.be/books?id=U8BrpH5SuW8C&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&hl=nl&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false