Genderpatronen in vroegmoderne samenlevingen

Edited by Anita Boele and Raingard Esser

Regular price €32.50 (including 6% VAT) Sale

Edited volume - paperback

VIEW Edited volume - ebook - PDF

Genderperspectief op migratie, religie, rechtspraak, arbeid en homoseksualiteit in vroegmoderne samenlevingen

De integratie van een genderperspectief in historisch onderzoek heeft gevolgen die verder reiken dan simpelweg de aanvulling van bestaand onderzoek met bijkomende onderzoekssubjecten. Ze vraagt om een fundamentele herbezinning over begrippen die vaak hun betekenis hebben gekregen vanuit een specifieke mannelijke insteek.

Dit nummer van Nieuwe Tijdingen verkent wat een zorgvuldig toegepast genderperspectief concreet oplevert voor het vroegmoderne onderzoek naar uiteenlopende thema’s zoals migratie, religie en rechtspraak, arbeidsmarkt en homoseksualiteit. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken en historische contexten. Zo wordt ingegaan op de ervaringen en de verschillende rollen van vrouwen binnen confessionele migrantengemeenschappen in Engeland, op de Antwerpse drukkersmarkt en binnen stedelijke religieuze gemeenschappen in Frankrijk. Andere bijdrages bestuderen noties van mannelijkheid en vrouwelijkheid in strafrechtelijke ondervragingen in Frankrijk en attitudes ten opzichte van deviante seksualiteit in achttiende-eeuws Antwerpen.

Inleiding: vroegmoderne genderpatronen
Raingard Esser & Anita Boele

Norwich’s “Disorderly Maids”
Immigrant Women and the institutions in early modern England
Raingard Esser

Spiritual Reform on Ceremonial Display?
The Acarie Circle and the foundation of the first French Discalced Carmels (1604–1611)
Gooitske Nijboer

De drukkersvrouwen van Sint Lucas
Gildenlidmaatschap en arbeidspatronen in het vroegmoderne Antwerpse boekwezen
Heleen Wyffels

Gender op de pijnbank
Mannelijkheid en vrouwelijkheid in Franse criminele ondervragingen in de achttiende eeuw
Elwin Hofman

“Dat volck dat uijt Hollant ghejaecht is”
Sodomie en migratie in achttiende-eeuws Antwerpen
Jonas Roelens

Format: Edited volume - paperback

Size: 240 × 170 × 7 mm

150 pages

ISBN: 9789462703025

Publication: October 29, 2021

Series: Nieuwe Tijdingen

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 144219

Anita Boele is verbonden aan de Universiteit Utrecht en werkt als coördinator van de route Op Weg naar Veerkrachtige Samenlevingen (Nationale Wetenschapsagenda).
Raingard Esser is hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit Groningen.