Congoville

Contemporary Artists Tracing Colonial Tracks. Hedendaagse kunstenaars bewandelen koloniale sporen

Edited by Pieter Boons and guest editor Sandrine Colard

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

VIEW Edited volume - free ebook - PDF

Companion to the exhibition CONGOVILLE, Middelheim Museum, May 2021 – October 2021

One hundred years after the founding of the École Coloniale Supérieure in Antwerp, the adjacent Middelheim Museum invites Sandrine Colard, researcher and curator, to conceive an exhibition that probes silenced histories of colonialism in a site-specific way. For Colard, the term Congoville encompasses the tangible and intangible urban traces of the colony, not on the African continent but in 21st-century Belgium: a school building, a park, imperial myths, and citizens of African descent. In the exhibition and this adjoining publication, the concept Congoville is the starting point for 15 contemporary artists to address colonial history and ponder its aftereffects as black flâneurs walking through a postcolonial city.

Due to the multitude of perspectives and voices, this book is both a catalogue and a reference work comprised of artistic and academic contributions. Together, the participating artists and invited authors unfold the blueprint of Congoville, an imaginary city that still subconsciously affects us, but also encourages us to envision a decolonial utopia.

Een eeuw na de oprichting van de École Coloniale Supérieure in Antwerpen nodigt het naburige Middelheimmuseum onderzoeker en curator Sandrine Colard uit om een tentoonstelling te creëren die sitespecifiek peilt naar de stille geschiedenissen van het kolonialisme. Congoville duidt op de zichtbare en onzichtbare stedelijke sporen van de kolonie, niet op het Afrikaanse continent, maar pal in het België van vandaag: een schoolgebouw, een park, imperialistische mythes en burgers van Afrikaanse origine. Doorheen de tentoonstelling en deze bijhorende publicatie is Congoville de context waarbinnen 15 hedendaagse kunstenaars, als zwarte flâneurs op pad in een postkoloniale stad, het koloniale verleden en de impact ervan adresseren.

Door de veelheid aan perspectieven en stemmen is dit boek tegelijk een catalogus en een naslagwerk met zowel academische als artistieke bijdragen. Samen ontvouwen de betrokken kunstenaars en auteurs de blauwdruk van Congoville, een imaginaire stad die ons nog steeds onbewust in haar greep houdt, maar ons ook aanspoort om na te denken over een de-koloniaal utopia.

With contributions by/Met bijdragen van: Pieter Boons, Sandrine Colard, Filip De Boeck, Bas De Roo, Nadia Yala Kisukidi, Sorana Munsya & Léonard Pongo, Herman Van Goethem, Sara Weyns, Nabilla Ait Daoud

Participating artists/Deelnemende kunstenaars: Sammy Baloji, Bodys Isek Kingelez, Maurice Mbikayi, Jean Katambayi, KinAct Collective, Simone Leigh, Hank Willis Thomas, Zahia Rahmani, Ibrahim Mahama, Ângela Ferreira, Kapwani Kiwanga, Sven Augustijnen, Pascale Marthine Tayou, Elisabetta Benassi, Pélagie Gbaguidi

For more information, visit www.middelheimmuseum.be/nl/activiteit/congoville

"Je hebt heel zichtbare sporen van het koloniaal verleden, zoals de school op campus Middelheim, maar er zijn ook heel veel dingen die je niet ziet, bijvoorbeeld het ontbreken van Afrikaanse kunstenaars in onze museumcollectie. Al die zichtbare en onzichtbare dingen samen, heeft Sandrine Colard 'Congoville' genoemd." Herbekijk het gesprek met curator Pieter Boons over 'Congoville'.


ESSAYS

Forewords

Introduction

Sandrine Colard
Congoville: A Black Flâneur’s Path through a Post-Colonial City

Filip De Boeck
Congoville–Putuville: Mirroring Models and Beyond in the (Post)Colonial World             

Nadia Yala Kisukidi
In Congoville, the “Belgian-Negros” Never Saw the Light of Day: Travelling (Back) in Time

Bas De Roo
Masters in Colonization? The Colonial College of Antwerp and Its Legacies (1920-1960)

Sorana Munsya & Léonard Pongo
Congolese Resistance to Belgian Africa? The Colonial College of Antwerp (1920-1960)

EXHIBITION

About the Artists

Artist Interviews

Postface

About the authors

Colophon

--------

 

ESSAYS

Woord vooraf

Inleiding

Sandrine Colard
Congoville: een zwarte flâneur op pad door een postkoloniale stad

Filip De Boeck
Congoville–Putuville: voorbij de spiegelbeelden in de (post)koloniale wereld

Nadia Yala Kisukidi
In Congoville zagen de ‘Belgo-Negers’ nooit het daglicht: een (terug)reis in de tijd

Bas De Roo
Masters in de kolonisatie? De Koloniale Hogeschool van Antwerpen en zijn erfenissen (1920-2020)

Sorana Munsya & Léonard Pongo
Congolese weerstand tegen Belgisch Afrika? De Koloniale Hogeschool van Antwerpen (1920-1960)

TENTOONSTELLING

Over de kunstenaars

Interviews met de kunstenaars

Nabeschouwing

Over de auteurs             

Colofon

Format: Edited volume - free ebook - PDF

272 pages

ISBN: 9789461663948

Publication: June 24, 2021

Languages: Dutch; Flemish | English | French

Download: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/49671

Pieter Boons is senior curator of exhibitions in the Middelheim Museum.
Sandrine Colard is curator and assistant professor of African Art History at Rutgers University, Newark.

Le catalogue de l’exposition Congoville offre ainsi le saisissant exemple d’un travail d’inventaire postcolonial, conjointement pris en charge par des artistes, des curateurs et des critiques. Inventé par sa commissaire Sandrine Colard, le titre même de l’exposition, sise dans les anciens locaux de l’Ecole des Administrateurs coloniaux, désigne l’inventaire des traces d’un passé impérialiste dans le paysage belge. Jouxtant un important travail d’archives, les œuvres des quinze artistes sollicités embrassent pleinement ce cahier des charges.

Ninon Chavoz, Critique d’art, 57 | Automne/hiver 2021 https://journals.openedition.org/critiquedart/85509


 

The exhibition catalogue of Congoville offers a striking example of a postcolonial inventory jointly undertaken by artists, curators and critics. Invented by the curator Sandrine Colard, the very title of the exhibition, which took place in the former premises of the Ecole des Administrateurs Coloniaux, refers to an inventory of the traces of Belgium’s imperialist past in the country’s geography. The works by the fifteen invited artists are exhibited alongside a major archival project, and fully embrace these specifications.

Ninon Chavoz, Critique d’art, 57 | Autumn/Winter 2021 https://journals.openedition.org/critiquedart/85502


 
In de denkbeeldige stad Congoville worden de materiële en immateriële sporen van de beeldvorming, denk- en geheugenbeelden van deze veelgelaagde geschiedenis uitgediept. De impuls voor de tentoonstelling was historisch onderzoek naar de voormalige Koloniale Hogeschool Middelheim, die aan het gelijknamige museumpark grenst. Het museum werd opgericht toen de hogeschool, waar de toekomstige koloniale elite opgeleid werd, nog actief was. Het gefundeerde zelfonderzoek naar dit koloniale en imperialistische verleden, waarvan de rijke catalogus met nieuwe kennisproductie eveneens blijk geeft, is een essentieel onderdeel van het streven naar dekolonisatie.