Wijsheid in gesprekstherapie - paperback

Mia Leijssen and Nele Stinckens

Regular price €25.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

Wijsheid in cliëntgericht-experiëntiële gesprekstherapie. Een liber amicorum voor een emeritus met wijsheid
Nele Stinckens en Mia Leijssen

I. Wijsheid in verdieping: cliëntgericht-experiëntiële theorie verder genuanceerd

 1. De therapeutische relatie opnieuw bekeken - Greet Vanaerschot

 2. Een hedendaagse visie op experiëntiële procesbevordering - Claude Missiaen
 3. De benadering van het lichaam in experiëntiële psychotherapie - Auke Nagels en Mia Leijssen
 4. Grenzen en ruimten in het reflectieve proces - Arpad Süle
 5. To be or exist? Psychotherapie Als groeiproces naar meer authentiek leven - Saskia Wauters

II. Wijsheid is verbreding: cliëntgericht-experiëntiële therapie met andere cliëntsystemen

 1. Gejaagd door de tijd: kortdurende groepstherapie vanuit een cliëntgericht-experiëntieel kader - Nele Stinckens

 2. Respect voor het systeem? - Maureen Luyens en Alfons Van steenwegen
 3. Het narratieve paradigma als illustratie en verrijking van het cliëntgerichte gedachtegoed - Willy Colin

III. Wijsheid is differentiatie: cliëntgericht-experiëntiële therapie bij specifieke cliëntproblematieken

 1. Cliëntgericht werken bij eetstoornissen - Chris Janssen

 2. Van onmacht en isolement naar macht en verbondenheid. Een gevalstudie over traumabehandeling - Lisbeth Neven
 3. Empathie bij ernstige depressie - Bernard Sabbe
 4. Cliëntgericht werken met psychotisch functioneren - Dion Van Werde

IV. Wijsheid is vorming: opleiding in cliëntgericht-experiëntiële therapie

 1. Interactioneel werken in cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie: training van metacommunicatieve feedback - Monica Gundrum

 2. Hyperventilatie als wegwijzer naar innerlijk weten - Tania Coppens
 3. Het zelfonderzoek van de therapeut bij de begeleiding van een drugsverslaafde - Carl Adams

V. Wijsheid is verruiming: cliëntgericht- experiëntiële therapie in bredere context

 1. Bemiddeling: een uitdaging voor de cliëntgerichte therapeut - Myriam Jennen

 2. Gespreksgroepen met slachtoffers van mensenhandel bekeken vanuit cliëntgericht perspectief - Saren Swinnen en Sigrid Vandepitte
 3. Empathie als instrument voor effectieve geneeskunde - Mia Leijssen

VI. Wijsheid is onderzoek

 1. "Luctor et emergo": opkomst, ondergang en wederopstanding van het cliëntgerichte onderzoek - Roelf Jan Takens

Format: Textbook - paperback

Size: 240 × 160 × 30 mm

362 pages

ISBN: 9789058676559

Publication: January 01, 2004

Series: Studia Psychologica 35

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 51038

Mia Leijssen is psychotherapeut, doctor in de psychologie en hoogleraar aan de K.U.leuven. Zij doceert cliëntgerichte Psychotherapie in de master- en postgraduaatopleidingen en Beroepsethiek voor psychologen en hulpverleners. Daarnaast is ze auteur van talrijke internationale publicaties en van de Gids gesprekstherapie en Gids beroepsethiek. Mia Leijssen is gehuwd, moeder en grootmoeder.