Geletterde geesten

Filosofie voor geesteswetenschappers

Pieter d'Hoine

Regular price €29.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

NIEUW HANDBOEK - BESCHIKBAAR VANAF JANUARI 2022

  • toegankelijke inleiding tot de filosofie voor studenten in de geesteswetenschappen
  • biedt een historisch-systematische kijk op kennis en wetenschap
  • illustreert hoe markante denkers het onderzoek in de geesteswetenschappen hebben beïnvloed
  • didactisch opgevat met abstracts, trefwoorden, lectuursuggesties en begrippenregister

Wat is kennis en wanneer wordt kennis wetenschap? Hoe verhouden de geesteswetenschappen zich tot andere academische disciplines? En welke visie op de mens spreekt uit geesteswetenschappelijk onderzoek?

Dit boek wil geesteswetenschappers in wording relevante bagage aanreiken om aan de slag te gaan met de filosofische vragen die hun vakgebied oproept. In een eerste deel komen de markante figuren uit de westerse filosofische traditie aan bod die ons denken over kennis en wetenschap hebben gevormd. In het tweede deel gaat de auteur nader in op de filosofische paradigma’s die het ontstaan en de ontwikkeling van de geesteswetenschappen in de voorbije twee eeuwen en tot op vandaag hebben geïnspireerd. Van Plato tot Popper en van Bildung tot queer theory: dit boek biedt een vertrekpunt voor geesteswetenschappers die hun filosofische geletterdheid willen bijschaven.

 

Format: Textbook - paperback

Size: 230 × 170 mm

392 pages

ISBN: 9789462702981

Publication: January 10, 2022

Languages: Dutch; Flemish

Pieter d’Hoine is als hoogleraar verbonden aan het De Wulf-Mansion Centrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij doceert antieke wijsbegeerte en filosofische grondslagen van de geesteswetenschappen. Pieter d’Hoine is Assistant Professor of ancient philosophy and intellectual history at the Institute of Philosophy, KU Leuven.