De circulaire economie in de vroegmoderne Nederlanden

Edited by Djoeke van Netten and Jasper van der Steen

Regular price €27.00 (including 6% VAT) Sale

Edited volume - ebook - PDF

VIEW Edited volume - paperback

Pre-industriële geschiedenis van circulaire economie

De Nederlandse en Vlaamse overheden willen naar een circulaire economie in 2050. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de toekomst. Recyclen deden mensen in de vroegmoderne Lage Landen echter ook al. In dit jaarboek onderzoeken de auteurs hoe circulair de steden waren vóór de industrialisatie. Hoe was het hergebruik van afval en restproducten geregeld? Wat was de waarde ervan en wat deed men ermee? In hoeverre kan ook worden gesproken van een andere cultuur en appreciatie rond afval en tweedehandsmateriaal?

Dit nummer van Nieuwe Tijdingen is essentieel leesvoer voor al wie geïnteresseerd is in de pre-industriële geschiedenis van circulaire economie en recyclage.

Format: Edited volume - ebook - PDF

152 pages

ISBN: 9789461665447

Publication: October 26, 2023

Series: Nieuwe Tijdingen

Languages: Dutch; Flemish

Djoeke van Netten is universitair hoofddocent vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Jasper van der Steen is universitair docent vroegmoderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.