Makelaars in kennis

Informatie verzamelen, verwerken en verspreiden in de vroegmoderne Nederlanden

Edited by Erika Kuijpers and Gerrit Verhoeven

Regular price €32.50 (including 6% VAT) Sale

Edited volume - paperback

VIEW Edited volume - ebook - PDF

Informatievoorziening in de vroegmoderne Nederlanden

We leven in een koortsachtige informatiemaatschappij. Voortdurend worden we overspoeld met nieuws, kennis, roddels en faits divers via sociale en meer traditionele media. Vaak stelt die overvloed aan informatie ons voor de vraag wat te kijken, te lezen of te beluisteren? Wat te geloven of te wantrouwen, en vooral wat te onthouden of te bewaren? Hoewel de snelheid waarmee informatie in vroegere tijden circuleerde aanzienlijk lager lag, waren de vragen niet fundamenteel anders. Ook in de vroegmoderne periode waren mensen voor hun informatievoorziening afhankelijk van netwerken van correspondenten, van makelaars in kennis en informatie. En ook toen was niet alle informatie even nuttig of betrouwbaar. Dit dossier van Nieuwe Tijdingen laat zien hoe kooplui, diplomaten, wetenschappers, verzamelaars, artiesten, maar ook gewone geletterde burgers informatie verzamelden, filterden, ordenden, bewaarden en gebruikten.
Makelaars in kennis: Een inleiding
Erika Kuijpers en Gerrit Verhoeven

Rederijkersnetwerken en de verspreiding van kennis in de vroege zeventiende eeuw
Het werk van Willem de Gortter en de beeldvorming van de Opstand
Bram Caers

Meertalige tijdingen in het Van der Meulen archief (1588–1600)
Nina Lamal

De vroegmoderne ambassadesecretaris als informatiemanager
Henri Brasset en zijn briefregisters (1616–1654)
Kerrewin van Blanken

Kennis over verre zeeën
Maritieme en etnografische kennisontwikkeling van Franse transpacifische reizen tot de Oostendse Azië-handel (1684–1723)
Wim De Winter

De informatiebronnen van Albert Louwen (1722–1798), kroniekschrijver te Purmerend
Erika Kuijpers

Format: Edited volume - paperback

Size: 240 × 170 × 10 mm

158 pages

ISBN: 9789462703452

Publication: December 05, 2022

Series: Nieuwe Tijdingen

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 151725

Erika Kuijpers is universitair docent cultuurgeschiedenis en religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Gerrit Verhoeven is docent erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen en wetenschappelijk medewerker aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel.