Feestelijke cultuur in de vroegmoderne Nederlanden

Nieuwe Tijdingen

Edited by Joop W. Koopmans and Dries Raeymaekers

Regular price €29.50 (including 6% VAT) Sale

Edited volume - paperback

VIEW Edited volume - ebook
Nieuw nummer van het tijdschrift Nieuwe Tijdingen
Centraal in dit nummer van Nieuwe Tijdingen staan de evolutie en vormgeving van festiviteiten in de vroegmoderne Nederlanden. Daarbij belichten de auteurs feesten van allerlei aard, bijvoorbeeld als gevolg van de Reformatie of de Franse Revolutie. Ze onderzoeken de rol van traditie en innovatie bij feestelijk vertier, de weergave en verslaggeving van feestelijkheden in media en kunsten, de rol van materiële cultuur in festiviteiten en de rol van veranderende normen en waarden met betrekking tot feestvieren in uiteenlopende sociale milieus. Zowel elitaire festiviteiten als vormen van volksvermaak komen aan bod. Zo gaat het onder meer over vorstelijke intredes, carnavalsvieringen, feestmaaltijden, loterijen, ‘kwelspelen’ en illuminaties.

Format: Edited volume - paperback

Size: 240 × 170 mm

150 pages

ISBN: 9789462701922

Publication: October 18, 2019

Series: Nieuwe Tijdingen

Languages: Dutch; Flemish

Dries Raeymaekers is lecturer in Early Modern History at Radboud University Nijmegen.
Joop W. Koopmans is als historicus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek is gericht op politieke cultuur en media in vroegmodern Europa.