De circulaire economie in de vroegmoderne Nederlanden

Edited by Djoeke van Netten and Jasper van der Steen

Regular price €32.50 (including 6% VAT) Sale

Edited volume - paperback

VIEW Edited volume - ebook - PDF

Pre-industriële geschiedenis van circulaire economie

De Nederlandse en Vlaamse overheden willen naar een circulaire economie in 2050. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de toekomst. Recyclen deden mensen in de vroegmoderne Lage Landen echter ook al. In dit jaarboek onderzoeken de auteurs hoe circulair de steden waren vóór de industrialisatie. Hoe was het hergebruik van afval en restproducten geregeld? Wat was de waarde ervan en wat deed men ermee? In hoeverre kan ook worden gesproken van een andere cultuur en appreciatie rond afval en tweedehandsmateriaal?

Dit nummer van Nieuwe Tijdingen is essentieel leesvoer voor al wie geïnteresseerd is in de pre-industriële geschiedenis van circulaire economie en recyclage.

5 Afval bestaat niet!
Lessen van de circulaire economie in de vroegmoderne Nederlanden
Djoeke van Netten en Jasper van der Steen

15 Afval en circulariteit in Amsterdam 1400–1800
Ranjith M. Jayasena

47 Waste in Water, Water as Waste
Informal Collective Action in Seventeenth-Century Holland Marianne Groep-Foncke

67 Circular Economy in the Early Modern Low Countries
From Premodern Circularity to a Modern Linear Model... and Back?
Els Du Bois and Julie De Groot

Format: Edited volume - paperback

Size: 240 × 170 × 6 mm

152 pages

ISBN: 9789462703957

Publication: December 04, 2023

Series: Nieuwe Tijdingen

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 157960

Djoeke van Netten is universitair hoofddocent vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Jasper van der Steen is universitair docent vroegmoderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.