Ruimte voor kennis

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Edited by Bart Pattyn, Gerd Van Riel, and Bart Raymaekers

Regular price €17.00 (including 6% VAT) Sale

Textbook - hardback

Waarmee houdt wetenschappelijk onderzoek zich vandaag bezig? Geen onderwerp is te moeilijk, te zwaar of te licht voor de universitaire wereld. In Ruimte voor kennis toont het onderzoek zich in al zijn variatie: nieuwe planeten of biodiesel, psychische ontwikkeling of morele verantwoordelijkheid, prenataal onderzoek of palliatieve zorg, multiculturaliteit en minderheden, computergrafiek of economische welvaart, nieuwe drugs of ontwikkelingssamenwerking. Een aanrader voor wie op zoek wil naar moderne en toegankelijke wetenschap! Patricia Bijttebier, Stefaan Cuypers, Patrick Develtere, Philip Dutré,Marie-Claire Foblets, Pierre Jacobs, Johan Menten, Wim Moesen, Robert Pijnenborg, Jan Tytgat, Norbert Vanbeselaere en Christoffel Waelkens gunnen de lezer een blik achter de schermen van hun onderzoek.

DE PLURALITEIT DER WERELDEN.
DE GESCHIEDENIS VAN ONS EN ANDERE PLANETENSTELSELS

Christoffel Waelkens

1. Onze wereld in kosmisch perspectief
2. De universaliteit van de natuurwetten
3. De verkenning van ons zonnestelsel
4. De vorming van sterren en hun planetenstelsels
5. Detectie van exoplaneten
6. De eigenschappen van exoplaneten
7. Het ontstaan van planetenstelsels (bis)
8. Accenten voor de eenentwintigste eeuw

 

 

BIODIESEL: HYPE OF DUURZAME OPLOSSING
Pierre Jacobs

 

 

1. Inleiding en benadering
2. Relevante begrippen en slagzinnen
3. De koolstofmaatschappij
4. De klassieke dieselmotor en zijn petrodiesel-brandstof
5. Biobrandstoffen
6. Conclusies

 

 

DE ONTWIKKELING VAN PSYCHISCHE PROBLEMEN: KWETSBAARHEID EN WEERBAARHEID IN DE LOOP VAN HET LEVEN
Patricia Bijttebier

 

 

1. De ontwikkelingspychopathologische benadering
2. Twee concrete onderzoekslijnen in de ontwikkelingspsychopathologie

 

 

HET CONCEPT VAN MORELE VERANTWOORDELIJKHEID IN DE HEDENDAAGSE ANALYTISCHE WIJSBEGEERTE
Stefaan Cuypers

 

 

1. Het concept van morele verantwoordelijkheid
2. Wijsgerige analyse
3. De epistemische voorwaarde
4. De vrijheidsvoorwaarde
5. De authenticiteitsvoorwaarde
6. Besluit

PALLIATIEVE ZORG
Johan Menten

1. Begrippenkader
2. Algemene principes
3. Organisatie van palliatieve zorg in België
4. Wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg
5. Besluit

DE KWALITEIT VAN INSTELLINGEN EN ECONOMISCHE WELVAART: OVER DEUGDELIJK EN ANDER BESTUUR
Willem A. Moesen

1. Wat is neo-institutionele economie?
2. Hoe werkt het transmissiemechanisme?
3. Nu nog meten en valideren
4. Econometrische uitkomsten
5. De sterke punten van de overheid in België: de social-profit sector
6. De zwakke punten van de overheid in België: de kerntaken
7. Besluit

MULTICULTURALITEIT EN RECHT
Marie-Claire Foblets

1. Inleiding: migraties, een uitdaging aan het adres van het recht
2. Beknopt historisch overzicht
3. Nieuwe juridische pistes: het wetboek internationaal privaatrecht, de anti-discriminatiewet en het inburgeringsdecreet
4. Hoe bereiden we de toekomst voor?
5. Besluit: welk voluntarisme is vandaag nodig?

COMPUTER GRAPHICS: DE ZOEKTOCHT NAAR DIGITAAL VISUEEL REALISME
Philip Dutré

1. Situering van computer graphics in de computerwetenschappen
2. Hoe komen computerbeelden tot stand?
3. Fotorealistische beeldweergave
4. Reële en virtuele elementen samenbrengen
5. Toekomstbeschouwingen

DE PLACENTA: DIALOOG TUSSEN MOEDER EN FOETUS
Robert Pijnenborg

1. De ontdekking van de placentaire functies
2. Structuur en functie van de placenta
3. Het placentaire bed: trofoblastinvasie en de toevoer van moederlijk bloed
4. De placenta als een natuurlijke transplant
5. Zwangerschapscomplicaties door verstoorde foetale-moederlijke interactie
6. Interacties tussen moeder en foetus: conflict of dialoog?
7. De evolutie van de menselijke placenta
8. Besluit

'INTEGRATIE' VAN MINDERHEDEN: EEN PLEIDOOI VOOR CONCEPTUELE ZUIVERHEID
Norbert Vanbeselaere, Joke Meeus en Filip Boen

1. Algemene inleiding
2. Acculturatieoriëntaties bij allochtonen
3. Acculturatieoriëntaties bij autochtonen
4. Een belangrijke slotbeschouwing

MODERNE DRUGS: OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN?
Jan Tytgat

1. Inleiding
2. Toxicologie
3. Kort historisch overzicht
4. Soorten vergiftigingen
5. Soorten psychotrope stoffen en drugs
6. Wat is een drug?
7. Wat zijn zogenaamde 'nieuwe' drugs?
8. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

HULP HELPT MAAR IS NIET DE OPLOSSING
Patrick Develtere

1. Wat is hulp?
2. Weinig ontwikkeling ondanks de vele hulp?
3. Zijn we wel zo genereus?
4. Wie krijgt hulp?
5. Effectiviteit en impact van de ontwikkelingssamenwerking?
6. De ontwikkelingssamenwerking: zelf een struikelblok?
7. Als we al kunnen of durven besluiten: hulp helpt, maar is niet de oplossing

Bibliografie
Lijst van de auteurs

Format: Textbook - hardback

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058675897

Publication: April 01, 2007

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 13

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45954

Bart Pattyn is hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven. Hij is medeverantwoordelijk voor de lezingenreeks ‘Lessen voor de eenentwintigste eeuw'.
Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan KU Leuven. - Hoger Instituut van Wijsbegeerte, KU Leuven
Gerd Van Riel is Professor of Ancient Philosophy at the KU Leuven Institute of Philosophy. His main research areas are Plato and the Platonic tradition, especially later Neoplatonism (Proclus, Damascius), and saint Augustine.