Weten in woorden en daden

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Edited by Gerd Van Riel and Bart Raymaekers

Regular price €17.00 (including 6% VAT) Sale

Textbook - hardback

De onderwerpen die in Weten in woorden en daden aan bod komen zijn even gevarieerd als het onderzoek aan de universiteit. Nu eens gaat het om het resultaat van uitgebreid teamwerk, maar evengoed vinden we hier resultaten en overdenkingen van individuele onderzoekers, en in sommige gevallen gaat het zelfs om regelrechte doorbraken die de pers halen. Van de mediagenieke stamcellen over witwaspraktijken tot bio-nanotechnologie of de transcriptie van Dode-Zeerollen, alles vindt zijn plaats in deze bundel. Eddy Decuypere, Hans De Witte, Yves Engelborghs, Gerry Evers-Kiebooms, Florentino García Martínez, Anke Gilleir, Luc Huyse, Bart Pattyn, Manuel SIntubin, Erik Schokkaert, Rik Vandenberghe, Frans Vanistendael en Catherine Verfaillie zijn de gidsen op nieuwe en onvermoede wetenschapsgebieden.

STAMCELLEN: THERAPIE VOOR DE TOEKOMST
Catherine Verfaillie

1. Definitie van een stamcel
2. Embryonale stamcellen (ESC)
3. Adulte stamcellen
4. Stamcelplasticiteit
5. Multipotente adulte progenitorcellen (MAP-cellen)
6. Ethische consideraties van dit onderzoek
7. Conclusie

INTERGENERATIONELE RECHTVAARDIGHEID EN PENSIOENEN
Erik Schokkaert

1. Inleiding
2. Enkele feiten en uitdagingen: het Belgische pensioensysteem
3. Inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek
4. Intergenerationele en intragenerationele rechtvaardigheid
5. De hervorming van het Belgisch pensioensysteem
6. Besluit: de sociale wetenschapper in het debat

DIE ZIEKTE IN MIJN FAMILIE, KRIJG IK DIE LATER OOK?
PREDICTIEVE GENETISCHE TESTS EN HUN PSYCHOLOGISCHE BETEKENIS

Gerry Evers-Kiebooms

1. De genetica in de gezondheidszorg
2. Psychologische aspecten van de predictieve test voor de ziekte van Huntington
3. Psychologische aspecten van de predictieve test voor erfelijke borst- en eierstokkanker
4. Enkele slotbeschouwingen

OORSPRONG, VERLEDEN EN TOEKOMST VAN ONZE HUISDIEREN
Eddy Decuypere

1. Oorsprong
2. Verleden
3. Toekomst

MINDERHEDENLITERATUUR IN EUROPA
Anke Gilleir

1. Inleiding
2. Postcolonialism en minority discourse
3. Marginaliteit fixeren en losmaken
4. Feridun Zaimoglu: denkbeeldige authenticiteit
5. Hafid Bouazza: denkbeeldige bekentenissen
6. Tahar Ben Jelloun: denkbeeldige lichamelijkheid

VERZOENING OF BLIJVENDE HAAT? HOE AFRIKAANSE SAMENLEVINGEN OMGAAN MET EEN PIJNLIJK VERLEDEN
Luc Huyse

1. Omgaan met een pijnlijk verleden
2. Verzoening?
3. Tot slot

DE DODE-ZEEROLLEN EN HET NIEUWE TESTAMENT
Florentino García Martínez

1. Enkele vragen bij de ontdekking van de Dode-Zeerollen
2. De relatie tussen de Dode-Zeerollen en het Nieuwe Testament
3. Enkele voorbeelden van de relatie

BELASTINGVERMIJDING, BELASTINGONTDUIKING EN HET WITWASSEN VAN ZWART GELD
Frans Vanistendael

1. Inleiding
2. Belastingvermijding
3. Belastingontduiking of fiscale fraude
4. De anti-witwaswetgeving als instrument bij de bestrijding van fiscale fraude
5. De fiscale amnestie als middel van fraudebestrijding
6. Samenvattende conclusies

MEDIA EN DE MORAAL VAN HET EINDE VAN DE MORAAL
Bart Pattyn

1. Moraal
2. Wat zijn morele grenzen?
3. De moraal van de pioniers van de moderne media
4. De actuele egalitaire houding
5. Over de moraal van het einde van de moraal
6. Vier types morele verstandhouding
7. Vier types media
8. Wat de moraal van het einde van de moraal doet met de media

TALKING HEADS: DE ANATOMIE VAN DE TAAL
Rik Vandenberghe

1. Inleiding: taalprocessen hebben een plaats in de hersenen
2. Methodologie
3. Anatomische terminologie
4. Algemene situering
5. Spraakproductie
6. Foneem-identificatie
7. Begrijpen van woorden
8. Besluit

ONZEKER OVER DE TOEKOMST VAN JE BAAN: EEN GROEIEND MAATSCHAPPELIJK FENOMEEN.
PEILEN NAAR OORZAKEN, GEVOLGEN EN OPLOSSINGEN

Hans De Witte

1. Inleiding
2. Wat is jobonzekerheid?
3. Over hoeveel werknemers gaat het?
4. Waarom voelt men zich onzeker?
5. Gevolgen van jobonzekerheid voor het welzijn van de individuele werknemer
6. Ruimere maatschappelijke gevolgen van jobonzekerheid
7. Hoe (de negatieve gevolgen van) jobonzekerheid bestrijden?
8. Besluit: over de toekomst van een groeiend maatschappelijk fenomeen

BIO-NANOTECHNOLOGIE: VAN EENVOUDIGE ENZYMEN TOT COMPLEXE MACHINES
Yves Engelborghs

1. Situering van de bio-nanotechnologie
2. Nieuwe manipulatietechnieken op nanometerschaal
3. Sensor-effectorketen
4. Voorbeelden van reeds geproduceerde nanopartikels
5. Biologische 'nano devices': de nanomotoren
6. Gevaren van nanopartikels
7. Besluit

DE AARDE IN BEWEGING
Manuel Sintubin

1. Tektoniek in de 19de eeuw
2. Continenten op drift
3. Van continentendrift tot platentektoniek
4. Terug naar de continenten
5. Systeem Aarde
6. De aarde, een unieke planeet?
7. Aardwetenschappen in beweging

Format: Textbook - hardback

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058675255

Publication: March 20, 2006

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 12

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45953

Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan KU Leuven. - Hoger Instituut van Wijsbegeerte, KU Leuven
Gerd Van Riel is Professor of Ancient Philosophy at the KU Leuven Institute of Philosophy. His main research areas are Plato and the Platonic tradition, especially later Neoplatonism (Proclus, Damascius), and saint Augustine.