Adellijk en artistiek

Amateurkunstenaressen met blauw bloed in België (1815-1914)

Wendy Wiertz

Regular price €55.00 (including 6% VAT) Sale

Monograph - paperback

VIEW Monograph - ebook

Intieme kijk op de artistieke leefwereld van adellijke vrouwen in de 19de en het begin van de 20ste eeuw

In de 19de eeuw ging een negatief imago aan de amateurkunsten kleven. Die raakten geassocieerd met de vrijetijdsbesteding van vrouwen, met huiselijkheid en met lage kwaliteit. Adellijk en artistiek verruimt dit enge perspectief. Het toont hoe amateurkunsten voor vrouwen een krachtig instrument waren om de eigen identiteit vorm te geven, om een plaats in een sociaal-cultureel netwerk te verwerven en om tastbare herinneringen na te laten.

Dit rijk geïllustreerde boek zoekt het gezelschap van adellijke amateurkunstenaressen op. Deze vrouwen borduurden in het salon, leerden schilderen in het damesatelier en stelden tentoon tijdens liefdadigheidsbazaars. Documenten, objecten en verhalen uit vooral privéarchieven en -verzamelingen bieden een diepgaande blik op hun artistieke activiteiten. Ze laten een wisselwerking zien tussen de schone en toegepaste kunsten, tussen individuele en gemeenschappelijke betrokkenheid en tussen traditionele verwachtingen en persoonlijke ambities.

Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

"Lange tijd is de kunstbeoefening van amateurkunstenaressen in de 19de eeuw enkelzijdig afgedaan als alledaags, triviaal en repetitief." Lees een interview met Wendy Wiertz: https://lup.be/blogs/authors-corner/wendy-wiertz-adellijk-en-artistiek

VAN TEKENHANDLEIDING TOT ACADEMIE
De beginselen via tekenhandleidingen, familieleden en tekenleraars
In het pensionaat
Privélessen van beroepskunstenaars
Damesateliers
Naar de academie
Coda

EEN GEDEELDE PLEK
In het salon
Een eigen atelier
Vertoeven in de buitenlucht
Coda

OP ZOEK NAAR ERKENNING
Kunst en liefdadigheid
Tentoonstellen met beroepskunstenaars
Tussen amateur- en beroepskunstenares
Coda

BESTEMMING EN NALATENSCHAP
Voor zichzelf en het eigen interieur
In vriendschap gegeven
Een tastbare herinnering
Coda

CONCLUSIE

NOTEN

BIBLIOGRAFIE
Onuitgegeven bronnen
Contemporaine tentoonstellingscatalogi
Contemporaine kranten en tijdschriften
Werken

HERKOMST VAN DE AFBEELDINGEN LIJST VAN ADELLIJKE (AMATEUR)KUNSTENARESSEN
PERSONENREGISTER

Format: Monograph - paperback

Size: 230 × 170 × 15 mm

256 pages

Illustrated, full colour

ISBN: 9789462703223

Publication: June 27, 2023

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 155098

Wendy Wiertz is een Marie Skłodowska-Curie fellow aan de University of Huddersfield. In de zomer van 2023 start ze als assistant professor toegepaste kunst, design en materiële culturen aan de Universiteit Utrecht.

Dit goed en rijk geïllustreerde boek telt vier hoofdstukken die de lezer verhalen over de plekken waar de kunstenaressen leefden en werkten. Vaak was dit thuis, maar ook bezochten zij liefdadigheidssalons en kunstexposities waaraan zij deelnamen. Eerst gaat Wiertz in op de wijze waarop deze vrouwen zich artistiek ontwikkelden en hun kunsten onder de knie kregen. In een volgend hoofdstuk gaat de auteur in op de vraag hoe opleidingsmogelijkheden hen de kans boden een netwerk aan te gaan en te vergroten. Interessant is ook de analyse van de wijze waarop de vrouwen zichzelf portretteerden. Een bijzonder boek over een weinig onderzocht en onderbelicht onderwerp waarvan ik mij afvraag of dit voor ons land op een samenhangende wijze ooit onderzocht is. - René Dessing, Stichting Kastelen, (historische) Buitenplaatsen en Landgoederen, 27 augustus 2023, https://www.skbl.nl/adellijk-en-artistiek-amateurkunstenaressen-met-blauw-bloed-in-belgie-1815-1914/