Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs

Basisinzichten voor leraren nu en in de toekomst

Edited by Jan Elen and Andy Thys

Regular price €29.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

NIEUW HANDBOEK - BESCHIKBAAR VANAF ACADEMIEJAAR 2019-2020

. basisinzichten voor onderwijs op micro-, meso- en macro-niveau
. praktisch toepasbaar en theoretisch onderbouwd
. geschreven door internationaal erkende experten
. voor leraren en iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs

Inzichten op het niveau van het onderwijsbestel, de school en de klas
Onderwijs lokt sinds eeuwen heftige discussies uit en is de inspiratiebron voor evenveel geëngageerde bespiegelingen als fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Bovendien belangt onderwijs als complex en gelaagd fenomeen direct of indirect ook heel diverse maatschappelijke actoren aan – leerlingen, leraren, directies, ouders, beleidsmakers, werknemers en werkgevers.

Om aan deze actoren een goed (beter) begrip van onderwijs te geven en hen er ook zelf een proactieve rol in te laten spelen, reikt dit boek belangrijke basisinzichten aan vanuit een wetenschappelijk perspectief. Het doet recht aan de complexiteit en de gelaagdheid van onderwijs. Het verheldert zonder te simplificeren. Het biedt denkkaders, onderzoekskaders en standpunten  op het niveau van het onderwijsbestel, de school en de klas. Het geeft leraren en bij uitbreiding allen die in onderwijs geïnteresseerd zijn, de basis om op en over al deze niveaus zelf te reflecteren, te beslissen en te oordelen.

Met bijdragen van Orhan Agirdag, Carlijne Ceulemans, Stefanie Claes, Hilde Colpin, Bieke De Fraine, Karlien De Jaeger, Fien Depaepe, Bert De Smedt, Steven Eggermont, Jan Elen, Evelien Flamez, Greet Gevaert, Pol Ghesquière, Luc Goossens, Bregt Henkens, Oliver Holz, Els Huygens, Geert Kelchtermans, Jan Masschelein, Annelies Raes, Maarten Simons, Andy Thys, Joke Torbeyns, Kris Vandenbranden, Machteld Vandecandelaere, Wim Van Dooren, Mieke Van de Goor, Stéphanie Van Marcke, Sarah Van Ruyskensvelde, Lieven Verschaffel, Karine Verschueren, Pieter Verstraete, Kurt Willems, Sien Wissels


Format: Textbook - paperback

Size: 230 × 170 mm

448 pages

ISBN: 9789462701885

Publication: August 19, 2019

Languages: Dutch; Flemish