Wiskunde voor economen: concepten en technieken uit de wiskundige analyse

Johan Quaegebeur (Author), Walter Van Assche (Author), Naci Tanrıöven (Author), Paulien Vandereyt (Author),

Category: Economy, Education, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789462702080

Publication date: January 23, 2020

€34.90 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 256

Size: 230 x 170 x 14 mm

Stock item: 133017

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Vervolg op Wiskunde voor economen. Concepten en technieken uit de lineaire algebra

. Helder inzicht in de basisconcepten en technieken uit de wiskundige analyse
. Toegankelijk voor studenten met een bescheiden wiskundige vooropleiding
. Aandacht voor toepassingen in economische contexten
. Inclusief oefeningen bij de diverse concepten en technieken.

Zonder een minimale basiskennis van wiskundige concepten en technieken blijft economie een ontoegankelijke discipline. In dit boek worden op een heldere en didactische wijze de basisconcepten en -technieken uit de wiskundige analyse behandeld die essentieel zijn in een academische opleiding in de economie. De nadruk ligt hierbij op het begrijpen en kunnen toepassen van theoretische concepten zoals continuïteit en limieten van functies, afgeleiden van functies van één en meerdere veranderlijken en integralen. In elk hoofdstuk worden de aangebrachte concepten geïllustreerd met (bedrijfs)economische toepassingen zoals bijvoorbeeld optimaliseringsproblemen.

Dit boek vormt samen met Wiskunde voor economen. Concepten en technieken uit de lineaire algebra een onmisbaar referentiewerk voor studenten in een economische opleiding.

Module 11: Belangrijke functies 1. Exponentiële en logaritmische functies 2. Goniometrische functies 3. Opdrachten
Module 12: Continuïteit en limieten van functies 1. Continuïteit 2. Limieten van functies 3. Opdrachten
Module 13: Afgeleiden voor functies van één veranderlijke 1. Begrip, definitie en betekenis van afgeleide 2. Eigenschappen en rekenregels 3. Middelwaardestellingen van Rolle en Lagrange 4. De regel van l’Hópital 5. Tweede en hogere orde afgeleiden 6. Economische toepassingen 7. Opdrachten
Module 14: Afgeleiden voor functies vanmeerdere veranderlijken 1. Partiële afgeleiden 2. Eersteordebenadering 3. Kettingregel 4. Richtingsafgeleiden en gradiënt 5. Partiële afgeleiden van hogere orde 6. Opdrachten
Module 15: Optimalisatie 1. Inleiding: probleemstelling en terminologie 2. Extrema voor functies van één veranderlijke 3. Vrije extrema voor functies van twee veranderlijken 4. Gebonden extrema voor functies van twee veranderlijken 5. Opdrachten
Module 16: Integralen 1. Het integraalbegrip 2. Eigenschappen van integralen 3. Berekenen van primitieven 4. Toepassingen 5. Opdrachten
Index

Johan Quaegebeur

Johan Quaegebeur is emeritus hoogleraar verbonden aan het Departement Wiskunde van de KU Leuven.

Walter Van AsscheORCID icon

Walter Van Assche is emeritus gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Wiskunde van de KU Leuven.

Naci Tanrıöven

Naci Tanriöven is master Handelsingenieur en geeft les in het secundair onderwijs. Van 2014 tot 2020 was hij praktijkassistent aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

Paulien Vandereyt

Paulien Vandereyt is master in de Toegepaste Economische Wetenschappen en geeft les in het secundair onderwijs. Van 2016 tot 2021 was zij praktijkassistent aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

Related titles