Trend en toeval – derde editie

Inleiding tot de kwantitatieve methoden voor historici

Bruno Blondé (Author), Isabelle Devos (Author), Jord Hanus (Author), Wouter Ryckbosch (Author),

Category: History, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789462701908

Publication date: August 5, 2019

€38.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 312

Size: 230 x 170 x 12 mm

Stock item: 145579

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Basishandboek historische statistiek – herziene, uitgebreide editie

· fundamentele basis voor al wie te maken heeft met historische statistiek
· onmisbaar voor (toekomstige) historici
· met concrete historische voorbeelden
· geschikt voor bachelorstudenten geschiedenis

Kwantitatieve methoden zijn fundamenteel voor het historisch denken en een onmisbaar onderdeel van het métier van de historicus. Ze helpen om samenhangen tussen variabelen te ontdekken, ook wanneer deze niet meteen zichtbaar zijn. Kwantitatieve methoden maken intuïtief kwantitatief denken expliciet. Een goede kennis van historische statistiek stelt (toekomstige) historici bovendien in staat beweringen te toetsen, en helpt hen om op basis van een selectie van bronnen toch uitspraken te doen over een groter geheel.

Trend en toeval biedt een
toegankelijke, maar fundamentele inleiding voor al wie te maken heeft met
historische statistiek. De auteurs brengen een helder overzicht van de methoden
om historische gegevens te ordenen, weer te geven en te beschrijven. Daarnaast
bevat dit handboek ook een inleiding tot de tijdreeksanalyse, een eerste
kennismaking met hypothesevorming, en een behandeling van parametrische en niet-parametrische
testen. Nieuw in deze derde editie is de aandacht die besteed wordt aan
het werken met niet-gestructureerde historische data binnen het domein van de Digital Humanities.
Met concrete
historische voorbeelden illustreren de auteurs niet alleen de samenhang tussen
de historische statistiek en de historische kritiek, maar ook de beperkingen
die de bronnen vaak aan de gekozen kwantitatieve methoden opleggen.

Inleiding Doelstellingen van dit boek Opbouw van dit boek 1 De werkwijze 1 Selectieve bibliografie 1
DEEL I. BESCHRIJVENDE STATISTIEK 1.1 Inleiding 1.2 Gegevens meten 1.3 Van datamatrix naar tabel 1.4 Gegevens weergeven: het gebruik van grafieken 1.5 De logaritmische schaal 1.6 Uitleiding
2 | Verdeling, centrale tendentie en spreiding 2.1 Inleiding 2.2 De frequentieverdeling 2.3 Maatstaven van centrale tendentie 2.4 Spreidingsmaten 2.5 Een toepassing: vroegmoderne Engelse vermogens 2.6 Soorten verdelingen 2.7 Het gebruik van gestandaardiseerde waarden of Z-scores
DEEL II. SAMENHANG TUSSEN VARIABELEN 3 | Analyse van kruistabellen 3.1 Inleiding 3.2 De kruistabel 3.3 Rij- en kolompercentages
3.4 De nulhypothese (H0) 3.5 Associaties in kruistabellen 3.6 Interpretaties van associaties 3.7 Een toepassing: familie en ideologie in de collaboratie
4 | Correlaties 4.1 Inleiding 4.2 Correlatie tussen kardinale variabelen 4.3 Correlatie tussen ordinale variabelen 4.4 Variabelen met een verschillend meetniveau
5 | Lineaire regressie 5.1 Inleiding 5.2 Enkelvoudige regressieanalyse 5.3 Logistische regressieanalyse 5.4 Meervoudige lineaire regressieanalyse
6 | Tijdreeksanalyse 6.1 Inleiding 6.2 Wat is een tijdreeks? 6.3 Evoluties doorheen de tijd 6.4 De index 6.5 Uitleiding
DEEL III. INFERENTIËLE STATISTIEK 7 | Steekproeven en betrouwbaarheidsintervallen 7.1 Inleiding 7.2 Steekproeven 7.3 De theoretische kansverdeling 7.4 Steekproefverdelingen 7.5 Betrouwbaarheidsintervallen rond een steekproefgemiddelde 7.6 Op zoek naar de gewenste steekproefgrootte
7.7 Uitleiding
8 | Het testen van hypothesen 8.1 Inleiding 8.2 Over het formuleren van hypothesen 8.3 T-testen 8.4 Niet-parametrische testen 8.5 Uitleiding
DEEL IV. NIEUWE DIGITALE METHODEN 9 | Digitale geschiedenis 9.1 Inleiding 9.2 Text mining 9.3 Geschiedenis en ruimte 9.4 Uitleiding
10 | Bijlagen 10.1 Z-verdeling 10.2 T-verdeling
Dankwoord Lijst van tabellen Lijst van figuren Index

Bruno Blondé

Bruno Blondé is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis en het Urban Studies Institute van de Universiteit Antwerpen

Isabelle Devos

Isabelle Devos is hoofddocent bij de Vakgroep Geschiedenis en verbonden aan het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek van de Universiteit Gent.

Jord Hanus

Jord Hanus behaalde een doctoraat in de Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en is nu diensthoofd Onderzoeksaangelegenheden aan dezelfde instelling.

Wouter RyckboschORCID icon

Wouter Ryckbosch is als docent verbonden aan de onderzoeksgroep HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) van de Vrije Universiteit Brussel.

Globalement, le guide sous revue est une introduction de choix aux méthodes quantitatives qui fait honneur a ses concepteurs. Nul doute que les historiens qui s'imprégneront des leçons dispensées au fil des pages de ce manuel clair et concis n'en tirent un substantiel profit.
Denis MORSA, 'Revue Belge de Philologie et d'Histoire' 2014/2

Het is een prettig leesbaar leerboek dat onderzoekers, docenten en studenten Geschiedenis een bruikbaar handvat biedt om kwantitatieve methoden in historisch onderzoek te leren waarderen en te gaan gebruiken.
Onno Boonstra, Trajecta Portal, november 2013

Related titles