Nostalgia Lovaniensis

Rik Uytterhoeven vertelt in prentkaarten

Rik Uytterhoeven (Author),

Series: Lovaniensia - 600 Years KU Leuven 10

Category: History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789058670656

Publication date: July 7, 2000

€12.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 143

Size: 310 x 240 x mm

Stock item: 46044

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

In de loop van de laatste negen jaar uit de 575 jaren die de Leuvense universiteit telt, leverde Rik Uytterhoeven, Leuvens cartofiel en heemkundige, een zestigtal bijdragen aan de Campuskrant, het tijdschrift van de Katholieke Universiteit Leuven. In Nostalgia Lovaniensis wordt deze reeks, ter gelegenheid van het feestjaar, in boekvorm gepubliceerd. Het resultaat is een schitterend album op fraai papier met ruim 350 illustraties, dat met een passende commentaar heel wat boeiende aspecten belicht van onze bijna zes eeuwen oude Alma Mater.

Speciale aandacht wordt besteed aan de tientallen colleges, een unicum van merkwaardige gebouwen, die het eeuwenoude Leuven zijn specifiek cachet geven. Ook de Centrale Bibliotheek komt aan bod met haar tragische voorgeschiedenis en haar beruchte niet-geplaatste balustrade. De ontwikkeling van de genees- en de verpleegkunde wordt gevolgd vanaf het primitieve gasthuis uit de elfde eeuw tot bij de creatie van het Gasthuisbergcomplex. Generaties studenten treden aan met hun gilden en clubs, hun wijdbefaamde fanfares, hun zangbundels, hun cafés, hun Vlierbeekfeesten, enzovoort. En, niet vergeten de meisjesstudenten, die in tachtig jaar tijd de helft van de studentenpopulatie veroverden.

Heel wat grote namen komen ter sprake, zelfs van pausen en keizers als Adrianus VI, Karel V, Jozef II en Napoleon Bonaparte, de professoren Erasmus, Viglius, Vivaeus, Lipsius en nog tientallen anderen, … een keur van monseigneurs, rectoren, kanunniken, en een massa studenten uit alle streken van ons land en uit tal van landen wereldwijd.

UNIVERSITAIRE GEBOUWEN EN COLLEGES

1. De Halle weleer
2. De Centrale Bibliotheek
3. Het College de Valk
4. Het Pauscollege
5. Het Justus Lipsiuscollege
6. Het Luxemburgcollege, het college Van Nieulandt en het Hollands college
7. Het Drietalencollege, het college “Vijf wonden Christi”, het Driutiuscollege en het Craenendonckcollege
8. Het Savoyecollege en enkele andere oude colleges
9. Het college van de H. Ivo en het Vicus
10. Het Sint-Annacollege, het H. Geestcollege en het Koningscollege
11. Drie colleges tussen de Charles Deberiot- en de Parkstraat
12. Het Van Dalecollege
13. Het voormalige Vigliuscollege en het Amerikaans college
14. Het Leo XIII-Seminarie
15. De Arenbergers en hun vorstelijke schenkingen
16. Leven in Leuven tijdens Wereldoorlog I

VAN GASTHUIS TOT GASTHUISBERG

17. Hoe het begon…
18. Het klooster van het oude gasthuis
19. Het Sint-Pietersgasthuis
20. De uitbreiding van de gebouwen
21. De bouwexplosie in de jaren 1920: het Kankerinstituut
22. De bouw van het klooster en de Sint-Elisabethschool voor verpleegsters
23. Heelkunde B
24. De bouwexplosie onder E.H. Jan Janssen
25. De kraaminstellingen
26. De ‘Pédiatrie’ of kindergeneeskundige kliniek
27. De afdeling Inwendige Ziekten
28. De bloedtransfusiedienst en de monitricenschool
29. Een paar (belang)rijke schenkingen
30. (Over)leven tijdens de Tweede Wereldoorlog

STUDENTENLEVEN IN LEUVEN

31. Studenten in de kijker
32. Den Brasseur
33. Op de Grote Markt
34. Nog studentencafés
35. In de Bondgenotenlaan
36. In de buurt van de Stadsschouwburg
37. Nog even in de Bondgenotenlaan
38. Mogen we even een schuine schaats rijden?
39. In de Diestsestraat en de huidige Vital Decosterstraat
40. In de Mechelsestraat
41. De ‘Générale’
42. Weer in de Tiensestraat
43. De studentenverenigingen
44. Een bloeiend (studenten)verenigingsleven
45. Adelfons Henderickx en de start van ‘Ons leven’
46. Karel Heyndrickx en enkele studentenliederboeken
47. ‘Vlaamsche Kermissen’
48. De Vlierbeekfeesten
49. De oudste sporten aan de Universiteit
50. Muziek aan de Universiteit
51. Waar huisden al die studenten en studentinnen?
52. Wandelen langs de Alma Mater in 1896

INDEX

Rik Uytterhoeven

Related titles