Economie. Een inleiding – editie 2017

André Decoster (Editor), Erwin Ooghe (Editor),

Category: Economy, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789461662262

Publication date: September 18, 2018

€45.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Stock item: 117978

SHARE

Handboek ‘Economie. Een inleiding’ (e-boek)

  • Hét standaardwerk voor studenten economie sinds 1977

Meer informatie over het e-boek en het online materiaal >

Waarom een nieuwe versie?
Veel studenten die vandaag de aula’s bevolken, hebben het uitbreken van de financiële crisis in 2008 niet van nabij beleefd. De Grote Recessie die in 2009 losbrak, ligt intussen ook al bijna tien jaar achter ons. En pas nu, na acht moeizame jaren, kruipt de Europese economie schuchter uit het dal. De economische vooruitzichten klaren (eindelijk) op, de groei trekt wat aan en de werkloosheid neemt af. Sinds Economie. Een inleiding – editie 2013 is er bijgevolg veel veranderd.

Hoog tijd dus voor een grondige herwerking van hét handboek waarmee generaties studenten sinds 1977 hun weg vinden in economie als wetenschap. De economische realiteit mag dan wel drastisch veranderd zijn, de vragen zijn er daarom niet minder en al zeker niet makkelijker op geworden. Denk maar aan:

Hoe komt het dat het ruim acht jaar duurde om de crisis te verteren? Was het drieste besparingsbeleid wel het gepaste antwoord op de crisis? Zou het voor Griekenland gemakkelijker geweest zijn om de crisis te bekampen met een eigen munt? Is er wel sprake van perfecte mededinging nu internetgiganten zoals Facebook, Google of Amazon alle concurrentie wegblazen? En waarom neemt het verzet tegen globalisering en vrijhandelsakkoorden zo fel toe, als de theorie leert dat iedereen net beter wordt van vrijhandel? En hangt dit samen met de discussie rond ongelijkheid, die de Franse econoom Thomas Piketty nieuw leven inblies?

Allemaal pertinente vragen en het maatschappelijk debat errond getuigt van nood aan nuance. Economie. Een Inleiding biedt geen definitieve antwoorden, wel

  • een helder begrippenkader
  • theorievorming over deze vragen
  • een helikopterzicht op onze economie om de snelle veranderingen te begrijpen en te duiden.

Wat is er gewijzigd in deze versie van het handboek?
Met een economische realiteit die er volledig anders uitziet dan bij de vorige grondige herwerking in 2010 was er nood aan meer dan de gewone opfrisbeurt.

Dit zijn enkele belangrijke wijzigingen:

  • In elk hoofdstuk wordt nog explicieter de link gelegd met de actualiteit. Zowat alle micro-economische hoofdstukken sluiten af met een uitgewerkt voorbeeld, dat een verband legt tussen de soms abstracte theorie en de concrete economische realiteit. Wie het handboek leest, zal merken dat er economische principes schuilen in de kleinste hoekjes van ons dagelijkse leven.
  • Voor het macrodeel was het vanzelfsprekend dat de Grote Recessie en de invloed ervan op de macro-economische inzichten een centrale rol krijgt toebedeeld. De vele tabellen en figuren kregen een update op basis van het meest recente cijfermateriaal en de laatst beschikbare prognoses.
  • Hoofdstukken werden om didactische redenen gesplitst of net samengevoegd. Zo is er nu een apart hoofdstuk dat gewijd is aan ongelijkheid en verdeling, een nieuw hoofdstuk dat de vraag behandelt in hoeverre de onzichtbare hand van de markt ons in de richting van het ‘beste’ resultaat stuwt, en een nieuw hoofdstuk over kapitaal- en financiële markten.
  • Het handboek verschijnt ook als e-boek.
  • Voor docenten zijn er didactische slides bij het handboek beschikbaar.

Voor wie?
Voor iedereen, zowel student, docent, specialist als leek, die de basisprincipes van economie wil kennen en begrijpen. Zowel geschikt voor klassikaal onderwijs als zelfstudie.

Technische gegevens
Standaardprijs: e-boek 45,00 euro
ISBN 978 94 6270 1090, 880 p., Nederlands

Voorwoord

Inleiding

Over de auteurs

Schematisch overzicht

Hoofdstuk 1 Wat is economie?

Hoofdstuk 2 Individuele rationaliteit en sociale interactie

Hoofdstuk 3 Vraag en aanbod

Hoofdstuk 4 Elasticiteiten en schokken

Hoofdstuk 5 Overheidsinterventie in het marktgebeuren

Hoofdstuk 6 De consument

Hoofdstuk 7 De onderneming als organisatie

Hoofdstuk 8 Productie en kosten

Hoofdstuk 9 Winst, output en volmaakte mededinging

Hoofdstuk 10 Monopolie

Hoofdstuk 11 Onvolmaakte mededinging

Hoofdstuk 12 De onzichtbare hand?

Hoofdstuk 13 Publieke goederen en externe effecten

Hoofdstuk 14 Verdeling

Hoofdstuk 15 Herverdeling

Hoofdstuk 16 De arbeidsmarkt

Hoofdstuk 17 De kapitaal- en financiële markten

Hoofdstuk 18 Macro-economische analyse: wat en waarom?

Hoofdstuk 19 De nationale rekeningen

Hoofdstuk 20 Het bbp als maatstaf van de economische activiteit

Hoofdstuk 21 Geld en het bankwezen

Hoofdstuk 22 Wisselmarkten

Hoofdstuk 23 Economische groei

Hoofdstuk 24 De vraagzijde: de reële sfeer

Hoofdstuk 25 Het IS-LM-model

Hoofdstuk 26 Het aggregatieve aanbod

Hoofdstuk 27 Het AV-AA-model

Hoofdstuk 28 Globalisering: internationale handel

Hoofdstuk 29 Globalisering: internationale kapitaalstromen en migratie

Index

André Decoster

André Decoster is als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Economische Studiën van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

Erwin Ooghe

Erwin Ooghe is als hoofddocent verbonden aan het Departement Economie van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

Lode Berlage

Paul De Grauwe

Paul De Grauwe is gewoon hoogleraar internationale economie aan de KU Leuven. Hij geniet grote bekendheid om zijn heldere visie op actuele economische thema's. Hij was gasthoogleraar aan diverse buitenlandse universiteiten, zetelde een tijdlang in de Belgische Kamer en Senaat en is doctor honoris causa van verschillende buitenlandse universiteiten. Naast vele artikelen publiceerde hij onder meer de veelgelezen boeken 'De zichtbare hand' en 'De nachtwacht in het donker'. Hij heeft een veelgelezen column in de Financial Times.

Hans Degryse

Jan De Loecker

Geert Dhaene

Johan Eyckmans

Joep Konings

Vivien Lewis

Erik Schokkaert

Erik Schokkaert is full professor of welfare economics and chair and co-ordinator of Metaforum, the KU Leuven interdisciplinary think-tank for societal debate.

Jo Van Biesebroeck

Patrick Van Cayseele

Frank Verboven

Frederic Vermeulen

André Watteyne

Related titles