De Universiteit te Leuven 1425-1985

Series: Lovaniensia - 600 Years KU Leuven 2

Category: History, History 1500-1800, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789061862680

Publication date: January 1, 1988

€25.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Size: 290 x 210 x mm

Stock item: 45738

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Slechts € 25,00 i.p.v. € 114,00

Dit rijkelijk geïllustreerde boek belicht 560 jaar intellectuele en sociale geschiedenis van ons land. Meer specifiek schetst het de bewogen geschiedenis van de Leuvense universiteit. De auteurs hebben zowel aandacht voor de beleidsstructuren, de gebouwen, het dagelijkse leven van de professoren en van de studenten en de werking van de verschillende faculteiten als voor de rol van de universiteit in de samenleving en haar verhouding met de Kerk.

Woord vooraf

Eerste deel: De oude universiteit, 1425-1797

I. Historisch overzicht
1. De oprichting
2. Bloei en narigheden tijdens de 16de eeuw
3. Traditioneel onderwijs tijdens de 17de eeuw
4. Goed bedoelde hervormingen tijdens de 18de eeuw

II. De instellingen
1. De normen
2. De werkelijkheid

III. De universitaire gemeenschap
1. De professoren
2. De studenten
3. De Leuvenaars

IV. De materiële voorzieningen
1. De academische gebouwen
2. Voorzieningen voor het levensonderhoud

V. Het leven van de faculteiten
1. Het onderwijs
2. Het wetenschappelijk onderzoek

VI. Het dagelijkse leven
1. Academische feestelijkheden
2. Professorenleven
3. Studentenleven

VII. Universiteit en maatschappij
1. De universiteit in de samenleving
2. De universiteit en de Kerk

Tweede deel: De Rijksuniversiteit, 1817-1835

I. Historisch overzicht

II. De instellingen

III. De universitaire gemeenschap
1. De professoren
2. De studenten

IV. De materiële voorzieningen

V. Het leven van de faculteiten
1. Het onderwijs
2. Het wetenschappelijk onderzoek

VI. Het dagelijkse leven

VII. Universiteit en maatschappij

Derde deel: De katholieke universiteit, 1834-1968

I. Historisch overzicht
1. De aanvangsjaren
2. Moeilijke jaren
3. Van opleidingsschool naar instelling voor wetenschappelijk onderzoek
4. Het rectoraat van Mgr. Ladeuze
5. Het rectoraat van Mgr. Van Waeyenbergh
6. De crisis van de jaren zestig

II. De instellingen
1. Het wettelijk bestel
2. De bestuursorganen van de katholieke universiteit
3. De ontwikkeling van de faculteitsstructuren
4. De administratie
5. De financiën

III. De universitaire gemeenschap
1. De professoren
2. De studenten
3. Het wetenschappelijk personeel
4. Het administratief en technisch personeel

IV. De materiële voorzieningen

V. Het leven van de faculteiten
1. Hoofdlijnen van de ontwikkeling
2. De Faculteit van de Godgeleerdheid en het Kerkelijk Recht
3. Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
4. De Faculteit van de Rechtsgeleerdheid
5. De Faculteiten van de Economische en van de Sociale Wetenschappen en hun voorlopers
6. De Faculteit van de Geneeskunde
7. De Faculteit van de Letteren en de Wijsbegeerte en haar instituten
8. De Faculteit van de Wetenschappen
9. Van de Speciale Scholen voor ingenieurs naar de Faculteit van de Toegepaste wetenschappen
10. Van de Hogere Landbouwschool naar de Faculteit van de Landbouwwetenschappen
11. Van de School voor Opvoedkunde naar de Faculteit van de Psychologie en de Pedagogische Wetenschappen

VI. Het dagelijkse leven
1. Van het rijkeluiszoontje naar de beursstudent
2. Het verloop van een academiejaar
3. Ernst en luim in het studentenleven
4. De studentenverenigingen en hun pers

VII. Universiteit en maatschappij
1. De universiteit in de Belgische samenleving
2. De universiteit in de wereld
3. De universiteit en de Kerk

Vierde deel: De K.U.Leuven, 1968-1985

I. Historisch overzicht
1. Een nieuw profiel
2. Consolidatie en expansie
3. In de greep van koninklijke besluiten

II. De beleidsstructuren
1. Een nieuwe organisatievorm
2. Evaluatie en aanpassing
3. De administratie

III. De financiële middelen en hun besteding
1. De gewone werkingstoelagen
2. De investeringsmiddelen
3. De parallelle onderzoeksfinanciering
4. Andere inkomstenbronnen

IV. De ruimtelijke ontwikkeling

V. Het personeel
1. Het academisch en wetenschappelijk personeel
2. Het administratief en technische personeel

VI. De studentenwereld
1. Profiel van de studentenbevolking
2. Het dagelijkse leven
3. De studentenbeweging

VII. Het leven van de faculteiten
1. Algemene evolutie van onderwijs en onderzoek
2. De Faculteit van de Godgeleerdheid
3. Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
4. De Faculteiten van de Rechtsgeleerdheid en van het Kerkelijk Recht
5. De Faculteit van de Economische en de Toegepaste Economische Wetenschappen
6. De Faculteit van de Sociale Wetenschappen
7. De Biomedische Wetenschappen
8. De Faculteit van de Letteren en de Wijsbegeerte
9. De Faculteit van de Psychologie en de Pedagogische Wetenschappen
10. De Faculteit van de Wetenschappen
11. De Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen
12. De Faculteit van de Landbouwwetenschappen

VIII. De campus Kortrijk

IX. Universiteit en maatschappij
1. De universiteit in de Belgische samenleving
2. Interuniversitaire samenwerking
3. De universiteit in de wereld
4. De universiteit en de Kerk

Beknopte bibliografie

Naamsregister

Related titles